Prof. Dr. ABDURRAHMAN GÜZEL

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 2466666 - 6625
E-Posta : guzel[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~guzel/

 • Doktora (1973), Viyana, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1969), Viyana, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Ödüller


 • Güzel A. ; ULUSLARARASI MAHTUMKULU FİRAKİ ÖDÜLÜ. TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI", AŞKABAT/TÜRKMENİSTAN", 16/05/2014.

Projeler


 • Güzel A. ;İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI TEKNİK DESTEK PROJESİ. ", ANKARA", MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE AB", 01/09/2015.

Kitaplar


 • Güzel A. ;Almanya'da Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Konuşma ve Yazı Dillerinde Görülen Benzer ve Ayrı Ögeler Üzerine Bir Değerlendirme. In:Alpaslan Okur, İsmail Güleç editors. III. Avrupalı Türkleri Anadili Eğitimi Çalıştayı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi; 2016. p.119-149.

 • Güzel A. ;18.-20. Yüzyıllarda Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı ve Temsilcileri. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.150-169.

 • Güzel A. ;15.-17. Yüzyıllarda Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eski,şehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.126-149.

 • Güzel A. ;Anadoluda Dini Tasavvufi Türk Edebiyatının Başlangıcı ve 13.-14. Yüzyıllardaki Temsilcileri. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.110-125.

 • Güzel A. ;Dini Tasavvufi Türk Edebiyatının Oluşumu, Gelişimi ve Orta Asya'daki Temsilcileri. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.88-110.

 • Güzel A. ;Yaşayanların ve Savaş Meydanlarını Görenlerin Kaleminden Çanakkale. Ankara: Keçiören Belediyesi; 2015

 • Güzel A, Sariyev B. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. KLASİK DÜŞÜNCENİN TÜRKMEN MİMARLARI DEVLET MEHMET AZADİ VE OGLU MAHTUMKULU. ANKARA: AKADEMİK KİTAP; 2014

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU ANI KİTABI. ANKARA: TİKA; 2014

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU DİVANI TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRKMEN TÜRKÇESİ. ANKARA: TİKA; 2014

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU BÜTÜN ESERLERİ. ANKARA: TÜRKSOY; 2014

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi. ANKARA: ; 2014

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. FOLKLORİK VE DİNİ METİNLER ÜZERİNDE VİDİN TÜRKLERİ. ANKARA: TÜRK DİL KURUMU; 2014

 • Güzel A, Barin E. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ. ANKARA: AKÇAĞ; 2013

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ EL KİTABI. ANKARA: PEGEM; 2013

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. HACI BEKTAŞ VELİ EL KİTABI. ANKARA: AKÇAĞ YAYINLARI; 2011

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. HACI BEKTAŞ VELİ EL KİTABI. ANKARA: AKÇAĞ; 2011

 • Güzel A. ;Kaygusuz Abdal Divanı. Ankara: ; 2010

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ. ANKARA: ÖNCÜ; 2010

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. Geçmişten Günümüze Âşıkların Dilinde Sarıkamış. İSTANBUL: OMNİA; 2010

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEİ editors. SARAY NAME. ANKARA: DİYANET VAKFI; 2010

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. İki Dillilere Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği). ANKARA: VİZYON; 2010

 • Güzel A. ;Kaygusuz Abdal, Dil-güşa. Ankara: ; 2009

 • Güzel A. ;Abdurrahman Güzel editors. Alevi Bektaşi Klasikleri Dilguşa. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları; 2009

 • Güzel A. ;Abdurrahman Güzel editors. Süleyman Hakim Ata'nın Bakırgan Kitabı Üzerine Bir İnceleme. ankara: Öncü Kitap; 2008

 • Güzel A. ;Abdurrahman Güzel editors. Ahmed Yesevi'nin fakr-Namesi Üzerine Bir İnceleme. ankara: ÖNCÜ KİTAP; 2008

 • Güzel A, Demir N, Çelik Y, Demir A, Atabey İ, Aslan Demir S. ;Abdurrahman Güzel editors. üniversiteler için türk dili ders kitabı. ankara: başkent üniversitesi basım yayın; 2008

 • Güzel A. ;ABDURRAHMAN GÜZEL editors. Ahmed Yesevînin Fakr-nâmesi Üzerine Bir İnceleme. ANKARA: AKÇAĞ; 2008

Makaleler


 • Güzel A. ;TÜRK DÜNYASINDA BİRLİK VE BERABERLİK OLGUSU YAŞANMALI VE YAŞATIMALIDIR. YENİ TÜRKİYE, 2014; (53):713-726.

 • Güzel A. ;GEÇMİŞTE BİLİM DİLİ OLAN TÜRKÇEMİZ BUGÜN NE DURUMDA. YENİ TÜRKİYE, 2013; (55):71-100.

 • Güzel A. ;YABANCI DİLLE YAPILAN EĞİTİMİN SAKINCALARI. , 2013; (58):371-377.

 • Güzel A, Karadağ Ö. ;Anlatma Becerileri Açısından " Türkçe Dersi Öğretim Programı ( 6.7.8 Sınıflar ) Eleştirel Bir Bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2013; (1):45-52. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Güzel A, Karadağ Ö. ;Anlatma Becerileri Açısından " Türkçe Dersi Öğretim Programı ( 6.7.8. Sınıflar ) Eleştirel Bir Bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2013; (1):45-52. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güzel A, Karadağ Ö. ;Kelime Sıklığı Açısından Türk Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; (1):274-280. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • ;Bir Hüznün Tarihi, Muzaffer Taşyürek. Türklük Dünyası Araştırmaları, 2009; (183):633-652.

 • Güzel A. ;Edebiyat Eğitiminde Amaçlar ve Bu Amaçlara Yönelik Yöntem, Teknik ve Uygulamalar. Milli Eğitim Dergisi, 2006; :85-105.

 • Güzel A. ;Türkçenin Eğitimi ? Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2003; (13):63-86.

 • Güzel A. ;Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu Ve Hedefleri I. Türklük Bilimi Araştırmaları, 2003; (13):7-17.

Bildiriler


 • Güzel A. ;Avrupa Literatüründe Karacaoğlan. Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu: Karaman; 07/07/2017

 • Güzel A. ;İki Dilli Ortamda Uygulanan Yabancı Dil Dersi Modelleri. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu: Roma/İtalya; 18/05/2017 - 21/05/2017

 • Güzel A. ;AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İKİNCİ DİL POLİTİKASI VE TÜRK ÇOCUKLARININ DEVAM ETTİKLERİ OKULLAR İLE ALDIKLARI DERSLER. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni: Erzurum Atatürk Üniversitesi; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Güzel A. ;Eğitim Fakültelerinde Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinin Son Durumları Hakkında Bir Değerlendirme. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 20/04/2017 - 24/04/2017

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. ;Gyula Nemeth'in Vidin Türkleri Adlı Eserinin Sözlük Bölümüne İlişkin Bir Değerlendirme. 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: ; 19/04/2017 - 21/04/2017

 • Güzel A. ;Eğitim Fakültelerinden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Son Durumu Üzerine. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu: Gazi Üniversitesi; 17/04/2017 - 19/04/2017

 • Güzel A. ;Almanya'da Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Problemleri ve Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri. 11. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte/ Macaristan; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Güzel A. ;Almanyada Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Problemleri ve Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte/Macaristan; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Güzel A. ;Türkmenistan'ın Bağımsızlık Döneminden Bu Yana Türkiye'deki Türkmen Edebi Hareketleri. Türkmenistan'ın 25. Yıldönümü ve 2016'da Türkmenistan'da Mirasa Saydı Duyma ve Vatanı Kalkındırma Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi; 01/06/2016

 • Güzel A. ;Türkmenistan'ın Bağımsızlık Döneminden İtibaren Türkiye'deki Türkmen Edebiyatı Üzerine Çalışmalar. Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 25. Yıldönümü ve Mirasa Saygı Duyma ve Vatanı Kalkındırma Sempozyumu: Ankara; 01/06/2016

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. ;Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin, Öğretmenlerin ve Kurum Yöneticilerinin Çok Dillilik ve Çok Kültürlülüğe İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu: Almanya; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Güzel A. ;Almanyada Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Konuşma ve Yazı Dillerinde Görülen Benzer ve Ayrı Ögeler Üzerine Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu: Almanya; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Güzel A. ;Dört Kapı Kırk Makam. Medeniyet İnşa Platformu Hacı Bektaş Veli Öğretimi: İstanbul; 04/05/2016 - 05/05/2016

 • Güzel A. ;Türkçe Öğretmenliğinin Tarihi Gelişimi. 25.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Güzel A. ;Ali Şir Nevai'nin Türkçe Sevdası Üzerine. Uluslararası Ali Şir Nevai Kongresi: Kabil / Afganistan; 12/04/2016 - 16/04/2016

 • Güzel A. ;Yabancılara Türkçe Öğretimi. Uluslararası Türkçenin Öğretimi Sempozyumuz: İSTANBUL; 19/02/2016 - 20/02/2016

 • Güzel A. ;Tarihi Seyir İçerisinde Kaygusuz Abdal. Alanya Tarih ve Kültür Semineri: Antalya; 12/12/2015 - 13/12/2015

 • Güzel A. ;Türkiye'de Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Destek ve Sosyal Uyum. Türkiye'de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Psikososyal Destek ve Sosyal Uyum Koordinasyon Çalıştayı: Ankara; 07/12/2015 - 09/12/2015

 • Güzel A. ;Avusturyalı Türkolog Prof. Dr. Herbert Jansky'nin Türkoloji Bilimi Alanındaki Çalışmaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Saraybosna; 28/10/2015 - 29/10/2015

 • Güzel A. ;SALTUKNAME VE ABDAL MUSA VELAYETNAMESİNDE ADI GEÇEN UMUR BEY ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA. ULUSLARARASI II. SARI SALTUK GAZİ SEMPOZYUMU: BOSNA HERSEK; 06/05/2015 - 09/05/2015

 • Güzel A. ;OTTO SPIES VE GYULA NEMETHIN TURK MASALLARI. 1. TASKARATAYDAN KELOGLANA TURK MASALLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: KIRIM; 03/06/2014 - 06/06/2014

 • Güzel A. ;AÇIŞ KONUŞMASI. II. TÜRK DÜNYASI BİLGELER ZİRVESİ: ESKİŞEHİR; 26/05/2014 - 28/05/2014

 • Güzel A. ;2014 YILI TÜRKMENİSTANIN MİLLİ ŞAİRİ MAHTUMKULU FİRAKİNİN DOĞUM YILI. 3. MAHTUMKULU FİRAGİ SEMPOZYUMU: TÜRKMENİSTAN; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Güzel A. ;AÇIŞ VE KAPANIŞ KONUŞMALARI. VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: BURSA; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Güzel A. ;Açış ve Kapanış Konuşmaları. VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: BURSA; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Güzel A. ;HACEBEKTAŞ VELAYETNAMESİNE GORE HACE BEKTAS VELI VE SARI SALTIK. 2. BALKANLARA GİDİŞİNİN 750. YILINDA ULUSLARARASI SARI SALTUK GAZİ SEMPOZYUMU: ROMANYA; 06/11/2013 - 10/11/2013

 • Güzel A. ;İKİ DİLLİ ORTAMLARDA ANADİL EĞİTİMİ. -: COMO/İTALYA; 07/10/2013 - 08/10/2013

 • Güzel A. ;MAHTUMKULU FİRAKİ DİVANI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ: İSTANBUL; 30/09/2013 - 04/10/2013

 • Güzel A. ;TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLUŞUNDA TÜRK DEVLET ADAMLARI VE MUTASAVVIFLARIN TÜRKÇE'YE KATKILARI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI: TİRAN/ARNAVUTLUK; 25/09/2013 - 28/09/2013

 • Güzel A. ;OTTO SPIES VE GYULA NEMETH'İN TÜRK MASALLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. TASKARATAY'DAN KELOĞLAN'A TÜRK MASALLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: KIRIM/UKRAYNA; 03/06/2013 - 06/06/2013

 • Güzel A. ;NECİP FAZIL'IN DİLİNDEN 101 HADİS. ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU: KAHRAMNMARAŞ; 23/05/2013 - 25/05/2013

 • Güzel A. ;MEHMET AKİF ERSOY. MEHMET AKİF ERSOY ETKİNLİĞİ: MUĞLA; 12/03/2013

 • Güzel A. ;ÜNİVERSİTELERİN KENTLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARINA ETKİSİ. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MANAVGAT YÜKSEKOKULU VE MANAVGAT KENTİ KONSEYİ: ANTALYA; 11/01/2013

 • Güzel A, Karadağ Ö. ;ANLATMA BECERİLERİ AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (6-7-8. SINIFLAR) A ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. V. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: DENİZLİ; 20/12/2012

 • Güzel A, Karadağ Ö. ;KELİME SIKLIĞI AÇISINDAN TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. V. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: DENİZLİ; 19/12/2012 - 20/12/2012

 • Güzel A. ;İKİ DİLLİ ORTAMLARDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN OKULLARDA BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR. -: COMO/İTALYA; 08/10/2012

 • Güzel A. ;ŞAH İSMAİLİN HATAİNİN DİVANINDA DİNİ TASAVVUFİ UNSURLARA KISA BİR BAKIŞ. I. ULUSLARARASI TÜRK-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 15/05/2012 - 16/05/2012

 • Güzel A. ;TÜRKİYEDEKİ TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE. GÜNÜMÜZ RUSYASINDA TÜRKİYE ÇALIŞMALARI: İSTANBUL; 25/01/2012 - 29/01/2012

 • Güzel A, Yildirim HÇ. ;19. YÜZYILDA İNGİLİZCE OLARAK YAZILMIŞ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARININ DİLSEL, EDİMBİLİMSEL VE TOPLUMDİLBİLİMSEL AÇILARDAN İNCELENMESİ. 4. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ; 22/12/2011 - 24/12/2011

 • Güzel A. ;AŞIK FEDAİ VE ZİLELİ AŞIKLARDA TASAVVUF. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE II. ZİLE SEMPOZYUMU: TOKAT; 06/10/2011 - 09/10/2011

 • Güzel A. ;AŞIK FEDAİ VE ZİLELİ AŞIKLARDA TASAVVUF. TARİHİ VE KÜLÜTÜRÜYLE 2. ZİLE SEMPOZYUMU: TOKAT; 06/10/2011 - 09/10/2011

 • Güzel A. ;DİNİ VE TASAVVUFİ TÜRK HALK EDEBİYATI. TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI KURULTAYI: İSTANBUL; 16/09/2011 - 17/09/2011

 • Güzel A, Yildirim HÇ. ;TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 4. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI: SAKARYA; 08/09/2011 - 09/09/2011

 • Güzel A, Yildirim HÇ. ;TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 4. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ; 08/09/2011 - 09/09/2011

 • Güzel A, Kurudayioğlu M, Tüzel S. ;TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK YAPISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. III. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: İZMİR; 16/12/2010 - 18/12/2010

 • Güzel A, Karadağ Ö. ;TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN OKUL SÖZLÜKLERİ. III. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: İZMİR; 16/12/2010 - 18/12/2010

 • Güzel A. ;DEDE KORKUT DESTANLARINDA DİNİ UNSURLAR. DEDE KORKUT VE GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK DESTANLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: KIBRIS; 25/10/2010 - 28/10/2010

 • Güzel A. ;EDEBİYAT EĞİTİMİNDE TEKNİK VE YÖNTEMLER. BAHTİYAR VAHAPZADE HATIRASINA I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: AZERBAYCAN; 21/10/2010 - 24/10/2010

 • Güzel A. ;AHMET YESEVİDEN HACI BEKTAŞ VELİYE KADAR TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İNANÇ DÜNYASINI ŞEKİLLENDİREN MUTASAVVIFLAR ZİNCİRİ. ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ: KAYSERİ; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Güzel A. ;Ahmet Yesevi?den Hacı Bektaş Veli?ye kadar Türk Dünyasının İnanç Kültürünü Şekillendiren Mutasavvıflar Zinciri. Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni: KAYSERİ; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Güzel A. ;Vidin Türk Ağızları Hakkında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: BULGARİSTAN; 25/09/2010 - 28/09/2010

 • Güzel A. ;VİDİN TÜRK AĞIZLARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. V. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI: BULGARİSTAN; 25/09/2010 - 28/09/2010

 • Güzel A. ;AHMET YESEVİ FAKR-NAMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. ULUSLARARASI DOĞU EDEBİYATINDA AHMET YESEVİ SEMPOZYUMU: TÜRKMENİSTAN; 22/09/2010 - 23/09/2010

 • Güzel A. ;Ahmet Yesevi?nin Fakr-namesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası ? Doğu Edebiyatında Ahmet Yesevi? Sempozyumu: TÜRKMENİSTAN; 22/09/2010 - 23/09/2010

 • Güzel A. ;Ata Türkmenlerinden Gözli Ata Hakkında Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: İZMİR; 19/04/2010 - 25/04/2010

 • Güzel A. ;İlköğretim I.Kademesinde Temel Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı?nın Kurulması. 2.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu: KIBRIS; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Güzel A. ;DÜNDEN BUGÜNE AHİLİK GELENEĞİ. AHİLİK ÇALIŞTAYI: KIRŞEHİR; 12/10/2009 - 18/10/2009

 • Güzel A. ;AŞIKLIK GELENEĞİNDE MODERN AŞIK TÜRÜ. AŞIKLAR BAYRAMI: ESKİŞEHİR; 08/10/2009 - 10/10/2009

 • Güzel A. ;Hacı Bektaş Veli?nin Tarihi Kişiliği ve Türk Kültürü Üzerindeki Etkileri. III. Uluslararası Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu: MAKEDONYA; 28/06/2009 - 30/06/2009

 • Güzel A. ;Ahilik Geleneği. Ahilik Çalıştayı: ; 30/05/2009 - 31/05/2009

 • Güzel A. ;Mahtumgulı Firagi. 3. Uluslararası Mahtumgulı Firagi Sempozyumu: Türkmenistan; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Güzel A. ;Mahtumguli ve Yunus Emre?den Ortak Motifler. Mahtumguli Feraği?nin Düşünceleri Eksenli Uluslararası Üçüncü Bilimsel Konferansı: İRAN; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Güzel A. ;Osmanlı'da Kültür ve Sanat. Osmanlı'da Kültür ve Sanat Sempozyumu: ; 23/10/2008 - 24/10/2008

 • Güzel A. ;Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş Veli?nin Felsefesinde Ortak Motifler. Osmanlı Kültür ve Sanat Sempozyumu: SÖĞÜT-BİLECİK; 22/10/2008 - 25/10/2008

 • Güzel A. ;Yunus Emre. 1. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu: Ankara; 09/10/2008 - 10/10/2008

 • Güzel A. ;Tarihi Seyir İçinde (Cumhuriyet?ten Önce) Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi; 27/03/2008 - 28/03/2008

 • Güzel A. ;Türkmenlerin Tarihi Gelişimlerine Kısa Bir Bakış ve Günümüzde Coğrafi Dağılımları. X. Uluslararası Dünya Türkmenleri Kongresi: TÜRKMENİSTAN; 25/10/2007 - 30/10/2007

 • Güzel A. ;Tarihi Seyir İçersinde Türklerin Kullandığı Alfabeler. 2. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Bişkek /Kazakistan; 25/10/2007 - 30/10/2007

 • Güzel A. ;Türklerin Kullandığı ve Türkçe Metinlerin Yazıldığı Alfabeler. II. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: KIRGIZİSTAN; 25/09/2007 - 30/09/2007

 • Güzel A. ;Mevlana?nın Kaygusuz Abdal Üzerindeki Tesiri ve Hoşgörü. Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu: KONYA; 02/05/2007 - 05/05/2007

 • Güzel A. ;Erzurum?un Kültürel Yapısında Mistik Oluşumlar. Erzurum Atatürk Üniversitesi?nin Kuruluşu?nun 50 Yılı ve Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu: ERZURUM; 26/04/2007 - 27/04/2007

 • Güzel A. ;Günümüze Göre Türk Edebiyatı?nın Tasnifi Hakkında Bir Değerlendirme. II.Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ; 12/04/2007 - 13/04/2007

 • Güzel A. ;Süleyman Hakim Ata?nın Bakırgan Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme. XV. Uluslararası Türk tarih Kongresi: ANKARA; 11/09/2006 - 15/09/2006

 • Güzel A. ;Yunus Emre?de İnsan Sevgisi ve Hoşgörü. 49.Permanent International Altaistic Conference: ALMANYA; 30/07/2006 - 04/08/2006

 • Güzel A. ;Kaygusuz Abdal?ın Eserlerinde Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Nazım Türleri Üzerine Bir İnceleme. VII. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi: GAZİANTEP; 27/06/2006 - 01/07/2006

 • Güzel A. ;Günümüze Göre Türk Edebiyatının Tasnifi Hakkında Bir Değerlendirme. I. Uluslar Arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ; 12/06/2006 - 13/06/2006

 • Güzel A. ;Türk Dünyası, Türkiye ve Avrupa Literatüründe Karacaoğlan. TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU: TÜRKMENİSTAN; 01/05/2006 - 06/05/2006

 • Güzel A. ;Türkmen Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme. I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: İZMİR; 09/04/2006 - 15/04/2006

 • Güzel A. ;İlköğretim 5. sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi Bakımından Niceliği ve Ortak Kelime Hazinesi Kazandırma Bakımından Yeterlilikleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: DENİZLİ; 28/09/2005 - 30/09/2005

 • Güzel A. ;Avusturya-Macaristan Harp Esirleri EGER Kampında Derlenen Kırım Türklerinin Esaret Türküleri. I.Uluslararası Türkoloji Sempozyumu: KIRIM; 31/05/2004 - 04/06/2004

 • Güzel A. ;Türk Aydınının Çanakkale Zaferine Bakışı. Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri: ÇANAKKALE; 22/10/2003 - 24/10/2003

 • Güzel A. ;Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Türkçe Öğretmeninin Yetiştirilmesi Üzerine Bir İnceleme. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: ANTALYA; 15/10/2003 - 18/10/2003

 • Güzel A. ;Yunus Emre?nin Eserlerinin Konularına Göre Tasnifi. I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ; 08/10/1008 - 10/10/2008