Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı



Tel : 0312 2466666 - 6842
E-Posta : uyavuz[at]baskent.edu.tr
 • Önlisans (1992), Ankara Üniversitesi, Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü
 • Doktora (1987), Bilkent Üniversitesi, Atatürk İnkilaplari Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Yüksek Lisans (1978), Aix En Provence Üniversitesi, Atatürk İnkilaplari Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Lisans (1968), Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Çofrafya Fakültesi

Çalışma Alanları


 • ATATÜRK İNKILAPLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

 • SİYASAL DÜŞÜNCELER

Kitaplar


 • Yavuz Ü. ;Ünsal YAVUZ editors. Atatürk Devrimi İmparatorluk'tan Ulusal Devlete. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletme; 2015

 • Yavuz Ü. ;ünsal YAVUZ editors. Atatürk ve Çağdaşlaşmanın Temel İlkeleri. ANKARA: Önel Yayınevi; 1994

 • Yavuz Ü. ;Prof.Dr. Ünsal YAVUZ editors. İmparotorluk'tan Milli Devlet'e. ANKARA: Türk Tarih Kurumu; 1991

Makaleler


 • Yavuz Ü. ;Amasya Bildirgesi ve Önemi. Atatürkçü Düşünce Dernegi, 2013; -(Suppl0):0-0.

 • Yavuz Ü. ;Lozan'dan Günümüze. Atatürkçü Düşünce Derneği Düşün Dergisi, 2014; -:0-0.

 • Yavuz Ü. ;30 Agustos utkusunun Anlam ve Günümüz. Atatürkçü Düşünce Derneği, 2013; :0-0.

 • Yavuz Ü. ;Serv-Lozan -AB(Yeni Serv)...?. Atatürkçü Düşünce Derneği, 2013; :0-0.

 • Yavuz Ü. ;Demokrat Partinin Tarihsel Yanlışları. Atatürkçü Düşünce Derneği Web Sitesinde, 2013; -:0-0.

 • Yavuz Ü. ;Amasya Bildirgesi ve Önemi. Atatürkçü Düşünce Derneği, 2013; :0-0.

 • Yavuz Ü. ;İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919) ve Hasan Tahsin'in Öldürülmesi. Atatürkçü Düşünce Derneği, 2013; :0-0.

 • Yavuz Ü. ;Mustafa Kemal'in 30 agustos 1924 Tarihli Dumlu Pınar Sövlevi ve Bir Fransız Belgesi. Ankara ÜniversitesiTürk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, 1992; (9):111-119.

 • Yavuz Ü. ;İngiliz ve Resmi Balgelerine Göre 12 Eylül 1999 Tarihli Damat Ferit-İngiliz Gizli Sözleşmesi. Askeri Tarih Bülteni, 1992; (33):137-161.

 • Yavuz Ü. ;Atatürk'te Ulusal ve Evrensel Boyutlarlıyla Barış Kavramı. Atatürk Aaraştırma Dergisi, 1989; vı(16):155-161.