Prof. Dr. SİBEL ÇİĞDEM GÜNEYSU

Okul Öncesi Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 2466666 - 6606
E-Posta : sibelg[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1986), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
 • Yüksek Lisans (1982), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
 • Lisans (1979), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Çalışma Alanları


 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Güneysu S. ;Beyin Araştırmaları ve Erken Çocukluk Eğitimi. In:Adem Orakçı, Neşe refia Gürsoy editors. Geçmişten Geleceğe Okulöncesi Eğitim. Devlet kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ankara: Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü; 2010. p.224-226.

 • ;MEB editors. Öğretmen Yeterlikleri - öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı: Devlet Kitapları Müdürlüğü-Ankara; 2008

 • Güneysu S, Kaygısız P, Çağlar E. ;Beyin Araştırmalarının Eğitime Yansıması. Ankara: SMG; 2005

 • Güneysu S, Kaygısız P, Çağlayan E. ;Beyin Araştırmalarının Eğitime Yansıması. Ankara: SMG Yayıcılık; 2005

 • Güneysu S, Küçükturan G. ;Ailemin Ev Ödevi. Ankara: SMG Yayıncılık; 2005

 • Güneysu S. ;Okulöncesinde Hangi Tekniklerle ve Kimlerle Drama. In:Ali Öztürk editors. Çocukta Yaratıcılık ve Drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri; 2003

 • Güneysu S. ;Cerebral Palsyli Çocukların Eğitimi ve Bireysel Çalışma Amacı ile Hazırlanmış Programlar. In:Şule Bilir editors. Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Ayyıldız Matbaası A.Ş.; 1986

 • Güneysu S. ;Özel EğitİM GEREKTİREN ÇOCUKLARIN GEReksinimleri. In:Şule Bilir editors. Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Ayyıldız Matbaası A.Ş.; 1986. p.45-51.

 • Güneysu S, San P. ;Zihinsel Özürlü Çocuklara Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Ankara: Aşama Matbaacılık Sanayi; 1986

Makaleler


 • Güneysu S. ;Examining the permanent of Problem Solving Training skills by 5 Year Old Children in Turkey. International journal of early Years Education, ; 9(3):207-219. ( Education Index (EI) )

 • Kasapoğlu H, Güneysu S. ;Öğrencilerin Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin İncelemesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017; 25(3):1039-1054. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )

 • Kasapoğlu H, Güneysu S. ;Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Katılımcı görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016; :-. ( ASOS )

 • Gürler SA, Uluğ E, Güneysu S. ;ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIĞIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (KARS-ANKARA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI). ASOS Journal, 2016; 4(35):556-564.

 • Aktemur S, Uluğ E, Güneysu S. ;Anasınıfı Öğretmenlerinin Yaratıcılığın Gelişimini Olumsuz Yöne Etkileyecen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi( Kars-Ankara örneklerinin Karşılaştırılması). ASOS, 2016; kasım:-. ( ASOS )

 • Güneysu S, Temiz N. ;Perceptions about Drama before and after Drama in Education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2012; 40(2012):2046-2050. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Tekmen B. ;Implementation of anAlternative Cooperative Learning Method. Procedia Social and behavioral Sciences, 2010; 2(2):5670-5674. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Tekmen B. ;Dramanın Duygusal Zekanın Gelişimine Etkisi. Creative Drama Journal, 2009; 2(7):35-48. ( EBSCO )

 • Güneysu S. ;Perceptions of Primary School teachers regarding new Science and Technology Curriculum in terms of teaching and assesment Methods. Essays in Education, 2008; (Suppl):124-141. ( EBSCO )

 • Özdemir P, Güneysu S. ;Perceptions of Primary School Teachers Regarding New Science Curriculum of Turkey in Terms of Teaching and Assessment Methods. Essays in Education, 2008; (Suppl):124-141. ( EBSCO )

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. ;Multiple Intelligences and Science Learning. The Science Education Review, 2007; 6(2):65-66. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. ;Multiple Intelligene and Science Learning. the science Education Review, 2007; 6(2):65-66. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. ;Enhancing Learning Through Multiple Intelligences. Journal of Biological Education, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güneysu S. ;Enhancing Learning through Multiple Intelligences. Journal of Biological Education, 2006; 40(2):74-78. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S. ;Öğretmen Yeterliği Taslağında yeralan Yetrlik Alanları. Bilim ve AklIn Aydınlığında Eğitim Dergisi, 2004; 5(58):27-39.

 • Güneysu S. ;Çoklu Zeka Kuramının Eğitime Yansımaları. Çoluk Çocuk Dergisi, 2002; Ocak:16-19.

 • Güneysu S. ;Çoklu Zeka Kuramının Eğitime Yansımaları. Çoluk Çocuk Dergisi, 2002; 10(10):16-17.

 • Güneysu S. ;Erken Çocukluk Döneminde Anababa Çocuk İlişkileri. Çoluk Çocuk Dergisi, 2001; Ağustos:14-17.

 • Dinçer Ç, Güneysu S. ;Examining the Permanent of Problem Solving Training Given for the Acquisition of Interpersonel Problem Solving Skills. International Journal of Early Years Education, 2001; 9(3):207-219. ( Australian Education )

 • Güneysu S. ;Neden Erken Çocukluk Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 2001; Mayıs:22-23.

 • Güneysu S. ;Duyguların Farkında Olma. Çoluk Çocuk Dergisi, 2001; Temmuz:10-11.

 • Güneysu S. ;Çoklu Zeka Teorisi. Çocuk ve Aile, 2000; 3:26-28.

 • Güneysu S, Demircioğlu H. ;Eğitimde Yeni Hedefler ve Çoklu Zeka Yaklaşımı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2000; 1(2):47-50.

 • Dinçer Ç, Güneysu S. ;Examining the Effects of Interpersonel Problem Solving Skills by five years of Children in Turkey. International Journal of Early Years Education, 1997; 5(1):37-46. ( Australian Education )

 • Dinçer Ç, Güneysu S. ;Examining the Effects of Interpersonal Problem Solving Skills by 5 Year of Children in Turkey. International Journal of Early Years Education, 1997; 5(1):37-46. ( Australian Education )

 • Tahta F, Güneysu S. ;Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Anaokulu Yöneticilerinin Yönetim Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1996; 11(1):91-102.

 • Dinçer Ç, Güneysu S. ;Okulöncesi Dönemde Problem Çözme. Yaşadıkça Eğitim, 1995; 41:2-7.

 • Güneysu S. ;Dikkat Kontrolünün Kazanılması. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1992; 5:77-80.

 • Bilir Ş, Güneysu S. ;Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranıları Üzerinde Bir İnceleme. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1991; 5:31-44.

 • Bilir Ş, Güneysu S. ;0-24 Aylık Down Sendromlu Çocukların Denver Gelişimsel Tarama Testi İnce ve Kaba DEvinsel Gelişim Alanlarına göre İncelenmesi. Sağlık Dergisi, 1991; 2:19-31.

 • Şule B, Güneysu S. ;İlkokul Beşinci Sınıf Çocuklarının Antropometrik Ölçümlerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylere ve Cinsiyetlere göre İncelenmesi. Sağlık Dergisi, 1991; 63(1):31-49.

 • Bilir Ş, Güneysu S. ;Bursa İl Merkezinde Taranan Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Anneye İlişkin Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. Sağlık Dergisi, 1990; 62(1):69-78.

 • Güneysu S. ;Dünyadaki Okulöncesi Eğitimden Bazı Yaşantılar II. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1990; 22(39):11-13.

 • Güneysu S. ;Okulöncesi Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesinde Görsel Dokunsal Yöntem. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1990; 4:79-86.

 • Güneysu S. ;Anne-Baba Ölümü. Çocuk İçin, 1990; 1:41-50.

 • Güneysu S. ;Dünyadaki Okulöncesi Eğitimden Bazı Yaşantılar I. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1989; 2(38):16-18.

 • Güneysu S, Bilir Ş. ;Üniversite Gençlerinin Kendini-Kabul Düzeyine Algılanan Anababa Tutumlarının Etkisi. Psikoloji Dergisi, 1988; 6(22):127-133. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Bilir Ş. ;Üniversite Gençlerinin Kendilerini Kabul Düzeylerine Anababa tutumlarının Etkisi. Psikoloji Dergisi, 1988; 6(22):127-133. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Bilir Ş. ;Gençlerin Kendilerini Kabul Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1988; 3:59-66.

 • Güneysu S. ;Beyin Özürlü Çocukların Evde Eğitimi. Sağlık ve Biz, 1988; 1(4):26-27.

 • Güneysu S. ;Ailenin sosyal yapısına göre anababa tutumları. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1987; 19(34):20-23.

 • Güneysu S. ;Cerebral Palsyli Çocuğun Beslenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1987; 16:233-235.

 • Güneysu S, Mağden D. ;Anababların Çocuklarına Karşı Tutumları ve Çocuklardaki Davranış Problemleri. Fizyoterapi-rehabilitasyon, 1987; 5(4):354-362.

 • Güneysu S, Mağden D. ;Anababaların Çocuklarına Karşı Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 1987; 12(65):45-53. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S. ;Cerebral Palsyli Çocuğun Beslenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1987; 16:233-235.

 • Güneysu S. ;Ailenin Sosyal Yapısına göre Anababa Tutumları. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1987; 19(34):20-23.

 • Bilir Ş, Arı M, Baykoç N, Güneysu S. ;4-12 yaşları arasında 16100 çocukta örselenme durumları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1986; 1(1):7-14.

Bildiriler


 • Sibel G. ;Beyin Araştırmalarının Sonuçları ve Eğitime Etkileri. B.Ü. Okulöncesi Eğitim Günleri: B.Ü. İhsan Doğramacı Konferans Salonu; 01/04/2015

 • Güneysu S, Temiz N. ;Perceptions about Drama before and after Drama in Education. 4th World Conference on Educational Sciences: Barselona Spain; 01/02/2012 - 04/02/2012

 • Güneysu S, Tekmen B. ;Implementation of an Alternative Cooperative Learning Method. WCES-2010 World Congress on Educational Sciences: Bahçeşehir University İstanbul/Türkiye; 04/02/2010 - 08/02/2010

 • Güneysu S, Temiz N. ;The Implications of the Course" Drama in Education" on the 4th Grade Undergraduates". 13. International Congress of Drama/Theatre in Education: ; 21/11/2008 - 23/11/2008

 • Güneysu S, Tekmen B. ;"The Effect of Drama on the Development of Emotional Intelligece". 13. International Congress of Drama/Theatre in Education: ; 21/11/2008 - 23/11/2008

 • Arı M, Güneysu S, Dinçer Ç, Akman B. ;Concept Development and Ability to Solve Interpersonal problems of Turkish Children Between 55 and 78 Months. 7. European Conference on the Quality of Early Childhood Education: Prague, Czech Republic; 29/08/1997 - 01/09/1997

 • Bilir Ş, Güneysu S. ;Studying the Down Syndrome Chilren among 0-24 Months of Age Acording to Fine and Gross Motor Developmental Areas of Denver Developmental Screening Test. International Down Syndrome Meeting: Antalya; 20/10/1995 - 22/10/1995

 • Tahta F, Güneysu S. ;Job Satisfaction of preschool Teachers. World Conference on Teacher Education: İzmir; 27/08/1995 - 02/09/1995