Dr. Öğr. Üyesi SELDA ARAS

Okul Öncesi Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2239
E-Posta : saras[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2012), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Lisans (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Okul Öncesi Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Projeler


 • Yılmaz A, Aras S. Eylem Araştırması ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagojik Dokümantasyon Eğitimi ve Uygulamaları. ", ", TÜBİTAK", 01/04/2019.

 • Yılmaz A, Buldu M, Şahin F, Aras S, Buldu M, Ülker Erdem A, Buldu E, Aydos H. OKULÖNCESİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ ANLAMA, DESTEKLEME VE GELİŞTİRMEDE PEDAGOJİK DOKÜMANTASYONUN ETKİNLİĞİ. ", ", TUBİTAK", 13/12/2017.

Kitaplar


 • Aras S. Health, Well-being, and Welfare in Childhood (Turkey). In:William A. Corsaro editors. Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic; 2019

 • Aras S. Action Research and Teacher Portfolio as Two Strong Teacher Led Professional Development Designs. In:Penelope D. Keough editors. Overcoming Current Challenges in the P-12 Teaching Profession.. Hershey, PA: IGI Global; 2019

 • Saranlı AG, Aras S. Olumlu Davranış Geliştirme. In:G. Akoğlu, F. Elibol editors. Davranış Yönetimi. Ankara: Hedef Yayınevi; 2018

Makaleler


 • Aras S, Erden F. Documentation panels: supporting young children?s self-regulatory and metacognitive abilities. International Journal of Early Years Education, 2019; :-. ( ERIC )

 • Aras S. Improving early childhood teachers? formative assessment practices: Transformative role of collaborative action research. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 2019; 9(2):221-240.

 • Aras S. Teacher Education Systems of Australia, Singapore, and South Korea: A Case-Oriented Comparative Study. Başkent University Journal of Education, 2018; 5(2):233-242.

 • Aras S. Free Play in Early Childhood Education: A Phenomenological Study. Early Child Development and Care, 2016; 186(7):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aras S. Promoting self-regulation in early years: Tools of the mind. Journal of Education and Future, 2015; 15:-.

Bildiriler


 • Aras S. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarını Geliştirmelerine Üzerine Bir Eylem Araştırması. 6. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 19/06/2019 - 22/06/2019

 • Aras S, Merdin E. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Merkezli Öğretim Uygulamaları. 6. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 19/06/2019 - 22/06/2019

 • Aras S, Yurteri Tiryaki A. Improving Early Childhood Teachers' Practices of Play. 70th OMEP World Assembly and Conference: Prague, Czech Republic; 27/06/2018 - 29/06/2018

 • Aras S, Alsar B. Teacher Portfolio: A Guide for Self-Assessment and Professional Development Plans of Early Childhood Teachers. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Türkiye; 18/04/2018 - 21/04/2018

 • Aras S, Şahin F, Yılmaz A, Ülker Erdem A. Pedagojik Dokümantasyon: Okul-Aile İşbirliği için Nasıl Fırsat Sağlar?. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: ; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Yılmaz A, Şahin F, Aras S, Ülker Erdem A. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Dokümantasyona Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: ; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Buldu M, Şahin F, Yılmaz A, Aras S, Buldu M, Ülker Erdem A. Video Based Professional Development to Cultivate Early Childhood Teachers? Practices on Pedagogical Documentation. 25. EECERA Conference: ; 07/09/2015 - 10/09/2015

 • Aras S. Zihnin Araçları: Temel Geometrik Şekillerin Öğretilmesine Yönelik Etkinlik Örnekleri. Gelişen Öğretmen Sempozyumu: ; 21/02/2015

 • Aras S. Teachers? Involvement in Children?s Free Play: A Phenomenological Study. 24. EECERA Conference: ; 07/09/2014 - 10/09/2014

 • Ulukaya S, Aras S, Çok F, Buldu M. Young Children?s Perceptions of Youth. 14. Biennial Conference of The European Association for Research on Adolescence: ; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Aras S. Classroom Management in Early Childhood Education: A Review in Turkish Literature.. ECER 2013: ; 12/09/2013 - 15/09/2013

 • Aras S, Sözen S. Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore?de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi.. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: ; 27/06/2012 - 30/06/2012