Araş.Gör. GÖKHAN SAVUL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel :
E-Posta : gsavul[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2021), Gazi Üniversitesi, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
  • Yüksek Lisans (2017), Ankara Üniversitesi, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
  • Lisans (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Çalışma Alanları


  • EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bildiriler


  • Atik Z, Çetin Gündüz H, Savul G, Özdemir CH, Oral EA. Mesleki Rehberlik Ve Danışma Uygulaması Dersi Deneyimi:Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisede Öğrenim Gören Kız Çocuklarının Kariyer Odaklı Güçlendirilmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

  • Savul G, Kutlu Ö. Performans Görevlerinin Kullanılmasının ve Geri Bildirimin Öğrencilerin Problem Çözme Süreçlerindeki Yeterliklerine Etkisi. Vth International Eurasian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

  • Savul G, Kahraman N. Duygu Durumlarının Ölçülmesinde Duyguların Tek Düzlemde Birbirleriyle Olan İlişkilerine Ampirik Kanıt: Multidimensional Scaling Analiz. Vth International Eurasian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018