Doç. Dr. ILGIM KILIÇ TAPU

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel :
E-Posta : ikilic[at]baskent.edu.tr
 • Lisans (2015), İnönü Üniversitesi, İngiliz Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2003), Gazi Üniversitesi, Alan Eğitimi
 • Lisans (2000), İnönü Üniversitesi, Alan Eğitimi

Çalışma Alanları


 • MÜZİK EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Kiliç I. ;Okul Öncesinde Müzik Eğitimi ? Etkinliklerle Uygulama Örnekleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları; 2011

 • Tufan S, Tufan E. ;Ilgım KILIÇ editors. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Piyano Ders Kitabı-Lise 2. Ankara: MilLi Eğitim Bakanlığı Yayınları; 2006

Makaleler


 • Kiliç Tapu I. ;Müzik Öğretmenliği Eğitimi Sürecinin Lisansüstü Tezlerdeki Görünümü. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 2017; 4(4):504-513. ( Index Copernicus )

 • Kiliç Tapu I. ;Müzik Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2010-2017 Örneği). Eurasian Academy of Sciences, 2017; :194-204.

 • Kiliç I, Yazici T, İzgi Topalak Ş. ;Critical Thinking Disposition of Music Teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 2017; (72):185-202. ( SCOPUS )

 • Kiliç I. ;"Müzikli Oyunlar" Kavramına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2017; 6(2):386-395.

 • Kiliç I, Topalak Ş, Yazici T. ;A Study of the Difficulties That Preschool Teachers' Experience in Performance of Musical Activities in Terms of Various Variables. Journal of Human Science, 2017; 14(1):441-456. ( index copernicus )

 • Döğer D, Kiliç I. ;Keman Eğitiminde Mikro Öğretim Yöntemine Dayalı Uygulamaların Öğrenci Tutumuna Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017; 10(51):694-701. ( Index Copernicus )

 • Kiliç I, Şentürk N. ;Müzik Öğretmenliği Eğitimi ile Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Bir Bakış. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi: Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, 2017; 9(34):121-125.

 • Karataş Y, Kiliç I. ;Ortaöğretim Düzeyi Müzik Derslerinde Kullanılan Okul Çalgıları ve Bu Çalgıların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017; (26):565-601.

 • İzgi Topalak Ş, Yazici T, Kiliç I. ;Piyano Öğretim Elemanlarının Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 16:2295-2309.

 • Kiliç I. ;Öğrenci Gözüyle Müzik Dersine Bakış Açısının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(4):148-161.

 • Kiliç I, Kiliç M. ;Yaşam Dönemlerinin Şiir ve Türkülerle Eşleştirilerek İncelenmesine İlişkin Örnek Bir Çalışma. Journal of Human Sciences, 2016; 13(3):5078-5091. ( Index Copernicus )

 • Kiliç I. ;Ortaokul Öğrencilerinin Müzik İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(3):360-371.

 • Döğer D, Kiliç I. ;Review of the Technology-Utilization Level of String Instrument Teachers. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2016; 15(2):85-96.

 • Kiliç I, Açikgöz N. ;Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Metafor Örnekleri. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2016; 6:267-277.

 • Yazıcı T, Kılıç I. ;Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Konservatuar Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2015; 5(11):79-88.

 • Kılıç I, Döğer D. ;Güzel Sanatlar Liseleri Keman Öğrencilerinin Süslemelerin Açılımlarıyla İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 2014; 28:23-38.

 • Kiliç I. ;The Problems of Music Teachers in Primary Education Schools in Turkey and Solution Offers. Social and Behavioral Sciences, 2012; 51:209-215.

 • Kiliç I, Yazici T. ;Study Of Job Satisfaction And Professional Exhaustion Of Music Teachers In Fine Arts And Sport High Schools In Terms Of Some Variables. e-Journal of New World Sciences Academy, 2012; 7(2):182-198.

 • Kiliç I. ;Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Eğitimine Yönelik Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 2011; 6(4):427-447.

 • Kiliç I. ;Müzik Öğretim Yöntemlerinin Yaratıcı Dramayla Birlikte Kullanılması: Diyafram Nefesi ve Ses Çalışmaları Alt Öğrenme Alanında Bir Uygulama Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 30(2):29-53.

 • Karkin AM, Kiliç I. ;Oyun, Dans ve Müzik Dersinin Müzik Öğretmenliği Mesleği Açısından Yeri ve Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2011; 19(1):103-112.

 • Kiliç I. ;Music Education Background of Prospective Music Teachers ? A Study on the Effects of Music Education Background on Students? Choice of the Profession of Music Teaching. Meziranodni Webovy Sbornik Hudebni Vychovy, Ostrave University, Pedagogical Faculty, 2010; :128-143.

 • Kiliç I. ;İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10(1):123-137.

 • Tufan E, Kiliç I, Bulut F. ;2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Müzik Özel Yetenek Giriş Sınavına Katılan Öğrenci Profili. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008; 20:177-192.

 • Kiliç I. ;Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretim Yöntem Bilgilerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008; 26:107-119.

 • Tufan E, Bulut F, Kiliç I. ;Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumları Kazanmış AGSL Mezunu Öğrencilerin Müzik Kuramları Bilgilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 27(1):215-225.

Bildiriler


 • Kiliç Tapu I. ;Güzel Sanatlar Liseleri Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: KAHRAMANMARAŞ; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Döğer D, Kılıç Tapu I. ;Barok Dönem Müziğinden Günümüze Süslemeler. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi: Diyarbakır; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Şefika T, Ilgim K. ;Çevrilmiş Öğrenme Modelinin Başlangıç Seviyesi Piyano Öğretimine Etkisi. 3. Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı: Gazimağusa, KKTC; 17/07/2017 - 19/07/2017

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;Müzik Öğretmeni Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Zihinsel İmgeleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ALANYA-ANTALYA; 18/05/2017 - 20/05/2017

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;Müzik Öğretmenliğine İlişkin Metaforik Algıların İncelenmesi. World Congress on Lifelong Education: Antalya; 16/12/2016 - 17/12/2016

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;Müzik Öğretmenliğine İlişkin Metaforik Algıların İncelenmesi. World Congress on Lifelong Education: Antalya; 16/12/2016 - 17/12/2016

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;Öğretmen Adaylarının Halk Müziği Kavramına ilişkin Algıları: Metaforik Bir Çalışma. 2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi: Muğla; 26/09/2016 - 28/09/2016

 • Kiliç I. ;Etkinlik Odaklı Müzik Eğitimi Sürecinin Üstün Yetenekli Öğrencilerce Değerlendirilmesi. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sanatı Yönetmek-Managing the Art: İstanbul; 04/11/2014 - 07/11/2014

 • Kiliç I, Yazici T, İzgi Topalak Ş. ;Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri. 1st Eurasian Educational Research Congress: İstanbul; 24/04/2014 - 26/04/2014

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Müzik Etkinliklerini Değerlendirmeleri. 1st Eurasian Educational Research Congress: İstanbul; 24/04/2014 - 26/04/2014

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimi Konusundaki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. International MUZED Regional Conference: İstanbul; 17/04/2014 - 19/04/2014

 • Kiliç I, Karatağ M. ;Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Uygulama Okullarında Çalışan Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Bolu; 30/10/2013 - 01/11/2013

 • Kiliç I, İzgi Topalak Ş. ;GSL Müzik Öğretmenlerinin Alan Yeterliklerinin Aktif Öğretim Yöntemleri Açısından İncelenmesi. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi: Trabzon; 03/10/2013 - 05/10/2013

 • Kiliç I. ;Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Malatya İli Örneği. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: Niğde; 25/04/2012 - 27/04/2012

 • Karkin M, Kiliç I. ;Lisansüstü Öğrencilerin Tez Konusu Belirlemede Konu Eğilimlerindeki Etkenlerin İncelenmesi. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: Niğde; 25/04/2012 - 27/04/2012

 • Sağer T, Kiliç I. ;Müzik Sanatında Kadın Müzik Eğitimcileri. 4th International `Woman? as a Category of Science: Malatya; 04/05/2011 - 06/05/2011

 • Kiliç I. ;Müzik Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: İstanbul; 15/12/2010 - 17/12/2010

 • Kiliç I. ;Müzik Eğitimi Araştırmalarında Veri Toplama Aracı Olarak Videonun Kullanılması, Yararları ve Sınırlılıkları. 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium: Konya; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Kiliç I. ;Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Mezunlarının Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleşme Durumları. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Kıbrıs; 16/09/2010 - 18/09/2010

 • Karkin AM, Kiliç I. ;Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Öğretiminin İncelenmesi. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu: Çanakkale; 08/04/2010 - 10/04/2010

 • Kiliç I. ;İlköğretim Okullarındaki Müzik Derslerinde Karşılaşılan Araç-Gereç Sorunları. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: Samsun; 23/09/2009 - 25/09/2009

 • Kiliç I. ;AGSL Öğrencilerinin Piyano Derslerindeki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: Denizli; 26/04/2006 - 28/04/2006

 • Kiliç I. ;İlköğretim Müzik Derslerinde Kullanılan Repertuvarın Geleneksel Müzik Boyutu. Genel Müzik Eğitiminde Geleneksel Müziklerimiz Sempozyumu: Van; 04/05/2005 - 06/05/2005

 • Kiliç I. ;Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı 1. Sınıf Öğrencilerinin Kişisel Profilleri. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu: Isparta; 07/04/2004 - 10/04/2004

 • Kiliç I. ;GÜGEF İnönü ve Niğde Üniversitelerinin MEABD?da Öğrenim Gören Birinci Sınıf Öğrencilerinin Piyano Eğitimlerinde Başarılarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşleri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyum: Malatya; 26/10/2003 - 31/10/2003