Dr. Öğr. Üyesi HİCRAN ÇETİN GÜNDÜZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1612
E-Posta : hcgunduz[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2004), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2000), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Tunç A, Çapri B, Gündüz B, Yılmaz Bolat E, Savi Çakar F, Esen G, Çetin Gündüz H, Gündoğdu M, Kırdök O, Gündoğdu R, Evin Akbay S, Yavuzer Y, İnandı Y, Karataş Z. ;Edimsel Koşullanma. In:Eğitim Psikolojisi. : ; . p.223-252.

Makaleler


 • Ekşioğlu S, Tarhan S, Çetin Gündüz H. ;Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Özyetkinlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017; 25(5):1925-1940. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S. ;İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Yönelik Tutumlarında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi. İlköğretim Online, 2017; 16(3):-. ( Index Copernicus )

 • Tarhan S, Çetin Gündüz H, Ekşioğlu S. ;Çelişik duygulu cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet ve evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar,. Journal of Human Sciences, 2017; 14(2):-. ( index copernicus )

 • Çetin Gündüz H, Ekşioğlu S, Tarhan S. ;Problematic Internet Usage: Personality Traits, Gender, Age and Effect of Dispositional Hope Level. Eurasian Journal of Educational Research, 2017; 70:-. ( ERIC )

 • Çetin Gündüz H, Nalbantoğlu Yilmaz F. ;Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 12(3):-. ( EBSCO )

 • Gülşen C, Çetin Gündüz H. ;Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri,. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016; 2(3):1079-1092. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Kiliç Z. ;Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 4(1):21-33. ( ? )

 • Çetin Gündüz H, Çok F. ;Parental monitoring in adolescence: an investigation according to adolescents?, mothers? and fathers? reports. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(6):433-440. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetin H, Çok F. ;Anababaların Ergen Çocuklarını İzlemeleri: Bir Gözden Geçirme,. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2011; :223-234. ( ? )

 • Çetin H. ;Ergenler için şiddete yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 2011; 10(1):68-79. ( CINAHL )

Bildiriler


 • Çetin Gündüz H, Tarhan S. ;Eğitim Fakültesinde Okuyan ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Özyetkinlik ve Tutumları. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: ; 18/09/2017 - 24/09/2017

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Eksioğlu S. ;Problematic Internet Use and Hope among University Student. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: ; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Tarhan S, Çetin Gündüz H, Ekşioğlu S. ;Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER): ; 31/05/2016 - 03/06/2016

 • Ekşioğlu S, Tarhan S, Çetin Gündüz H. ;Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Özyetkinlik Beklentileri ve Kişilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi: ; 13/04/2016 - 15/04/2016

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Keskin E. ;Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,: ; 28/05/2015 - 31/05/2015

 • Kiliç Z, Çetin Gündüz H, Tarhan S. ;Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı: ; 11/04/2015

 • Çakmak K, Akgün Ö, Kiliç Ş, Tarhan S, Çetin H, Kiliç Z, Büyüköztürk Ş. ;Mesleki Rehberlikte Yeni Bir Pencere: Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Pilot Uygulama Çalışması. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı: ; 16/09/2010 - 18/09/2010