Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP KIZIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1579
E-Posta : zkizil[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2017), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
  • Yüksek Lisans (2012), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
  • Lisans (2009), Ankara Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği

Çalışma Alanları


  • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


  • Kizil Z. ;Psikolojik Sağlamlık ve Umut. In:Yrd. Doç. Dr. Aylin DEMİRLİ YILDIZ editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel; 2016. p.201-224.

Makaleler


  • Kizil Z, Yalçin İ. ;Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Etmen: Bağlılık. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesİ Dergisi, 2015; 11(3):842-850. ( EBSCOhost )

Bildiriler


  • Kızıl Z, Nazlı S. ;Beliren Yetişkinler İçin Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017): Antalya/Türkiye; 20/04/2017 - 23/04/2017

  • Kizil Z. ;Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı Temelli Hazırlanan Mesleki Grup Rehberliği Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Kararı Yetkinlik Ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi. 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ: MERSİN; 07/10/2015 - 09/10/2015

  • Karaman NG, Kizil Z. ;DAILY HEALTH HABITS, STRESS AND COPING AMONG TURKISH UNIVERSITY STUDENTS. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence: İZMİR; 03/09/2014 - 06/09/2014

  • Kizil Z, Nazli S. ;EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 1. Eurasian Educational Research Congress: İSTANBUL; 24/04/2014 - 26/04/2014