Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP KIZIL ASLAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1579
E-Posta : zkizil[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2012), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2009), Ankara Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Kizil Z. Psikolojik Sağlamlık ve Umut. In:Yrd. Doç. Dr. Aylin DEMİRLİ YILDIZ editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel; 2016. p.201-224.

Makaleler


 • Kızıl Z, Nazlı S. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2018; 5(2):198-211.

 • Kizil Z, Yalçin İ. Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Etmen: Bağlılık. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesİ Dergisi, 2015; 11(3):842-850. ( EBSCOhost )

Bildiriler


 • Kızıl Z, Nazlı S. Üniversite Öğrencilerinde Evliliğe Yönelik İnançlar: Bir Müdahale Programının Etkililiği. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Kızıl Z, Nazlı S. Beliren Yetişkinler İçin Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017): Antalya/Türkiye; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Kizil Z. Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı Temelli Hazırlanan Mesleki Grup Rehberliği Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Kararı Yetkinlik Ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi. 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ: MERSİN; 07/10/2015 - 09/10/2015

 • Karaman NG, Kizil Z. DAILY HEALTH HABITS, STRESS AND COPING AMONG TURKISH UNIVERSITY STUDENTS. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence: İZMİR; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Kizil Z, Nazli S. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 1. Eurasian Educational Research Congress: İSTANBUL; 24/04/2014 - 26/04/2014