Doç. Dr. AYLİN DEMİRLİ YILDIZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1612
E-Posta : adyildiz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2002), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Demirli Yıldız A. Okul Öncesi ve İlk Öğretim Kademelerinde Kriz, Kriz Tepkileri ve Müdahale Örnekleri1. In:Zeynep Hamamcı, Fulya Türk editors. Okul öncesi ve İlk okulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayınevi; 2018. p.180-200.

 • Demirli Yıldız A. Aylin Demirli Yıldız editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel; 2016

 • Demirli Yıldız A, Sevil Gülen Ö, Erdur Baker Ö. Kriz, Kriz Tepkileri ve Kriz Danışmanlığı. In:Prof. Dr. Özgür Erdur Baker editors. Kriz Danışmanlığı. Ankara: Pegem AKADEMİ; 2016. p.3-28.

 • Demirli Yıldız A. Algılanan Anababa Tutumları, Bağlanma Boyutları, Yalnızlık ve Umudun Yapısal İlişkileri. In:Aylin Demirli Yıldız editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel Yayınevi; 2016. p.93-101.

 • Owen D, Çayırdağ N, Yalım D, Demirli A. Modern Türkiye'de Batılı Psikolojik Danışma Modelleri. In:Fulya Kurter, Jacqueline S. Matis editors. Türkiye'de Uygulamacıların Gözüyle Psikolojik Danışmada Kültüre Duyarlı Olma. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2014. p.87-113.

 • Demirli A. Aile Terapisine Giriş: Sistematik Teori ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2011

 • Yıldız A, Demirli A. Ahmet Yıldız & Aylin Demirli editors. Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri. Ankara: Dipnot Yayınevi; 2011

 • Demirli A. Bağlanma ve Yalnızlık. In:Tarık Solmuş editors. Yalnızlık ve Bağlanma. İstanbul: Sistem Yayıncılık; 2010

Makaleler


 • Demirli Yıldız A, Türk E. Okul Psikolojik Danışmanlarının Görev Sınırlarının Metaforlar ile analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018; 26(4):1207-1216. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demirli Yıldız A. Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yalnızlığın Üniversite Uyum Düzeyi ile İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 2018; 81:82-94. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirli Yıldız A, Çokamay G, Artar M. Romantic relationship satisfaction levels of female students in Turkey: Examnining through attachment dimensions, perceived abuse in relationship and future time orientation of relationship.. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 6(1):364-384.

 • Türk E, Demirli Yıldız A. Aşk Biçemleri, İlişki Doyumu ve Yalnızlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; :-.

 • Demirli Yıldız A. Anadilde Eğitim Sorununun Görünmeyen Yüzü: Tarım İşçisi Çocuklar. Eğitim Bilim Toplum, 2016; (55):26-37.

 • Demirli A, Turkmen M, Arık RS. Investigation of dispositional and state hope levels? relations with student subjective well-being. Social Indicators Research, 2015; 120:601-613. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirli Yıldız A. Evaluation of the Development Characteristics of the 0 to 6 Year Old. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 2015; 5(1):207-221.

 • Demirli A, Demir A. The role of gender, attachment dimensions, and family environment on loneliness among turkish university studentsAustralian Journal of Guidance and Counseling10.1017/jgc.2013.11. Australian Journal of Guidance and Counseling,, 2014; 24(1):62-75. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirli A. Algılanan anababa tutumları, bağlanma boyutları, yalnızlık ve umudun yapısal ilişkileri. TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi., 2014; 2012(Suppl2):100-115.

 • Türkmen M, Demirli A. The predictive value of gender, preceived parenting styles and loneliness in determining students? dispositional and state hope level.. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2011; 7(2):347-363.

 • Demirli A. Terörizm, Psikososyal etkileri ve müdahale modelleriPsikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 35(4):66-78.

Bildiriler


 • Demirli Yıldız A. From Psychological Counsellor to Religious Counsellor: Journey Towards Theocracy with the Methods of Modern Times. IX International Conference on Critical Education: Resistance and Praxis Against Populism, Sexism and Racism: İtalya; 03/07/2019 - 06/07/2019

 • Demirli Yıldız A. Holistic view of asylum-seekers experiences: From past to future. 2ND CULTURAL DIVERSITY, MIGRATION, AND EDUCATION CONFERENCE: Almanya; 23/08/2018 - 25/08/2018

 • Güleç D, Demirli Yıldız A. LGBTI students under siege: Acritical glance on teachers' attitudes. 7th International Conference on Critical Education: Ankara; 28/06/2017 - 02/07/2017

 • Gülçubuk B, Artar M, Demirli A, Türk E. Mevsimlik göçte çocuk olmak. 7th International Conference on Critical Education: Ankara; 28/06/2017 - 02/07/2017

 • Demirli Yıldız A. Relationship of Early Maladaptive Schemas and Loneliness with University Orientation. EARA 2016 European Association for Research on Adolescence: İspanya; 16/09/2016 - 19/09/2016

 • Özyaşar F, Demirli A. Perceiving Terrorism: Media coverage and emotional responses to the Güngören and Aktütün. 9th conference of the European sociological Association. European Sociological Association: Lizbon; 03/09/2016 - 05/09/2016

 • Demirli Yıldız A. Mother Tongue Based Education in the Families of Agricultural Workers.. V. International Conference on Critical Education.: Poland; 15/07/2016 - 18/07/2016

 • Demirli Yıldız A. Umut: Geçmişin Sınırlarını Aşmak. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.: ; 07/10/2015 - 09/10/2015

 • Demirli A, Çokomay M, Atrar M. Dynamıcs Effectıng Female Adolescents' Romantıc Relatıonshıp Qualıty. 14th European Association for Research on Adolescence EARA: İzmir; 03/09/2014 - 05/09/2016

 • Demirli A, Demir A. The Relationships of Hope and Loneliness in Turkish University Students. International Conference on New Horizons: Fransa; 25/07/2014 - 27/07/2014

 • Yıldız A, Demirli Yıldız A. An evaluation on the teacher training projects conducted by NGOs in Turkey.. 4th International Conference on Critical Education: Yunanistan; 26/06/2014 - 29/06/2014

 • Türk E, Demirli Yıldız A. Bireylerin yalnızlık düzeylerinin aşka ilişkin tutumları ve ilişki doyumları açısından incelenmesi.. IAC Dünya Konferansı & XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Boğaziçi Üniversitesi,: İstanbul; 04/09/2013 - 07/09/2013

 • Artar M, Gülçubuk B, Demirli A, Türk E. Growing up During Migration: The living conditions of the children of seasonal workers.. 3rd. International Conferance on Critical Education.: ankara; 15/05/2013 - 17/05/2013

 • Demirli A, Artar M, Türk E. Sosyal Dışlanma Bağlamında Mevsimlik Tarım İşçiliği.. Kamusal Eğitim Sempozyumu: ankara; 04/10/2012 - 06/10/2012

 • Yıldız A, Bağcı E, Demirli A, Güleç D. Neo-liberalism and adult literacy in Turkey: ?Mother and doughter at school campaign?.. 2nd. International Conferance on Critical Education.: Greece; 10/07/2012 - 14/07/2012

 • Demirli A, Demir A. Cinsiyetin, Bağlanma Tipinin ve Aile Yapısının Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyi Üzerindeki Rolü. X. Ulusal PDR Kongresi: Adana; 21/10/2009 - 23/10/2009

 • Yalım Yaman D, Çayırdağ N, Demirli A, Owen D. Culture and Counseling: Western models of counseling in contemporary Turkish society.. Bahçeşehir Üniversitesi & NBCC International.: İstanbul; 25/04/2009 - 27/04/2009

 • Atik G, Çayırdağ N, Demirli A, Kayacan N, Çapa Aydın Y. Hope and perceived support as predictors of academic self-efficacy among graduate students.. 11th International Conference Further Education in the Balkan Countries. konya: konya; 23/10/2008 - 25/10/2008

 • Demirli A, Türkmen M, Arık S. Predictive value of dispositional and state hope level in determining students? well-being. 4th Global Conference Hope: Probing the Boundaries: İngiltere; 22/07/2008 - 24/07/2008