Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA POÇAN

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1414
E-Posta : tsarial[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili
 • Yüksek Lisans (2011), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türk Dili
 • Lisans (2008), Yüzüncü Yil Üniversitesi, Türk Dili

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Kitaplar


 • Poçan T. Prof.Dr. Ş.Haluk AKALIN, Dr. Tuğba POÇAN editors. Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı Bildirileri19-21 Nisan 2017. İstanbul: Elginkan Vakfı; 2017

 • Poçan T. Konya'da Çerez. In:Emine Gürsoy Naskali editors. Çerez Kitabı. İSTANBUL: Kitabevi; 2017. p.61-91.

Makaleler


 • Poçan T. SATIRALTI SÖZLÜKLERDE MADE BAŞLARININ EŞANLAMSAL KARŞILIKLARI. STAD, 2018; :-. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Poçan T. An Interlinear Dıctıonary Example:Kıtabu?l-Musellese. 11th International Conference of the Asian Association for Lexicography (AsiaLex2017), 2017; :-.

 • Poçan T. Azerbaycan Türkçesinde Ki'si Düşmüş Birleşik Cümle Örnekleri. STAD, 2017; (4):-. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Poçan T. Sait Faik'in Dülger Balığının Ölümü Adlı Öyküsünde Göstergelerin Anlambilimsel İzlekler Işığında İncelenmesi. STAD, 2017; 2(3):22-45. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Poçan T. Middle Chulym Noun Formations ( Studia Turcologica Cracoviensia 9). Kracow:Ksiegarnia Akademicka(Kitap Tanıtım). Tehlikedeki Diller Dergisi, 2016; :-.

 • Sarial T. Dil Politikası ile İlgili İncelemelerde Öncelikli Eğilimler (Çeviri ). Tehlikedeki Diller Dergisi, 2013; 2(2):-.

 • Sarial T. Hasan Ali Toptaş?ın Bin Hüzünlü Haz?? Adlı Eserinin Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi. 3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 2010 : Bildiriler - Cilt 1 - TUDOK 2010 2. Cilt, 2011; :-.

Bildiriler


 • Poçan T. DİLBİLİMSEL AÇISINDAN İŞLEVSEL SÖZLÜK ÇALIŞMALARI. XIII. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI: VARŞOVA, POLONYA; 25/09/2018 - 28/09/2018

 • Poçan T. TÜRKÇE SÖZLÜKTE TEKLİFSİZ DİYE NİTELENEN SÖZVARLIĞININ TANIMLARI ÜZERİNE. IV.Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu: ; 17/09/2018 - 19/09/2018

 • Poçan T. ATABETÜ?L-HAKAYIK?TA BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARI. Atabetü'l-Hakayık ve İlk Dönem İslami Eserler Sempozyumu: ; 28/06/2018 - 30/06/2018

 • Poçan T. Türk Soylu Halklara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ortak Söz Varlığı Ve Gramer Yapılarının Önemi. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı: Ankara; 13/11/2017 - 16/11/2017

 • Poçan T. Satıraltı Sözlüklerde Madde Başlarının Eşanlamsal Karşılıkları. IX.Ulusalrarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu: Malatya; 02/11/2017 - 04/11/2017

 • Poçan T. SÖZLÜKSEL BAĞLAÇ İŞARETLEYİCİLERİ. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN TURKOLOGY: Roma, İtalya; 11/08/2017 - 13/08/2017

 • Poçan T. An Interlinear Dıctıonary Example: Kıtabu?l-Musellese. 11th International Conference of the Asian Association for Lexicography (AsiaLex2017): ÇİN; 10/06/2017 - 12/06/2017

 • Poçan T. POSTMODERN SÖZLÜKLER. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ANTALYA; 11/05/2017 - 14/05/2017

 • Poçan T. Tarihsel Bir Sözlüğün Yazım Tekniğine Dair Bir İnceleme. III. Uluslararası Sözlükbilimi: Eskişehir; 03/11/2016 - 04/11/2016

 • Sarial T, Akalin Ş. 16. Yüzyıla Ait Bir Sözlük Bağlamında Arapça-Türkçe Karşılıklarda Söz Dizimsel Yapılara Bir Bakış. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Münih, ALMANYA; 19/05/2016 - 21/05/2016

 • Sarıal T. Sait Faik'in Dülger Balığının Ölümü Adlı Öyküsünde Göstergelerin Anlambilimsel İzlekler Işığında İncelenmesi. 17. Uluslararası Türk Dilbilim Kongresi: Fransa; 03/09/2014 - 05/09/2014

 • Sarial T. Tomris Uyar'ın Gece Gezen Kızlar Adlı Eserinde Postmodern Unsurlar. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu: ORDU; 28/04/2011 - 30/04/2011