Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERHAN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2238
E-Posta : gonulerhan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili Ve Edebiyati Ve Tarih )
 • Lisans (2002), Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • MATEMATİK EĞİTİMİ

Makaleler


 • Kayhan Altay M, Erhan GK. ;Pre-Service Elementary Mathematics Teachers` Informal Strategies for Multiplication and Division of Fractions. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(2):136-146.

 • Kurt Erhan G, Tuğrul Mİ. ;EXPERIENCED TEACHERS' METHODS AND TECHNIQUES USED FOR THE STUDENTS WHO. JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, 2017; 7(5):30-42. ( Index Copernicus )

 • Erhan GK, Yiğitcan Nayir Ö. ;Etkinlik kavramının öğretmen adaylarının bakış açısıyla farklı boyutlarda incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017; 3(1):283-296. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Erhan GK. ;An Overview of Self-Regulated Learning Models. Baskent University Journal of Education, 2016; 3(2):124-131.

 • Erhan GK. ;MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNE YÖNELİK. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(3):279-289.

 • Cabı E, Erhan GK. ;UZAKTAN EĞİTİM İLE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(1):104-111.

 • Kurt G, Çakıroğlu E. ;Middle Grade Students Performances in Translating among Representations of Fractions: A Turkish Perspective. Learning and Individual Differences, 2009; 19(4):404-410. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Işıksal M, Kurt G, Doğan O, Çakıroğlu E. ;Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Kavramlamaları: Üniversite ve Sınıf Düzeyinin Etkisi. İlköğretim Online, 2007; 2(6):313-321.

 • Işıksal M, Kurt G, Doğan O, Çakıroğlu E. ;İlköğretim matematik öğretmen adaylarının epistemolojik kavramlamaları: Üniversite ve sınıf düzeyinin etkisi. İlköğretim Online, 2007; 6(2):313-321.

Bildiriler


 • Erhan GK, Koştur M. ;Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' Self-reflections About Their First Teaching Practices. European Conference on Educational Research: Kopenag, Danimarka; 22/08/2017 - 25/08/2017

 • Kurt G. ;A study on elementary students' ideas about environment. European Conference on Educational Research: Kopenag, Danimarka; 22/08/2017 - 25/08/2017

 • Kurt G, Çakıroğlu E. ;An investigation of what type of self-regulated learning strategies pre-service elementary mathematics teachers use for their teaching practices. European Conference on Educational Research: Kopenag, Danimarka; 22/08/2017 - 25/08/2017

 • Kurt G, Çakıroğlu E. ;An analysis of Turkish students? most frequent response types in translating among various representations of fractions. European Conference on Educational Research: Kopenag, Danimarka; 22/08/2017 - 25/08/2017

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. ;Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Kurt Erhan G, Cabı E. ;An investigation of pre-service teachers' metacognitive awareness and attitudes toward profession of teaching with respect to different values. 10th European Conference on Social and Behavioral Sciences: Saray Bosna, Bosna Hersek; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Kayhan Altay M, Özdemir Akyüz E, Erhan GK. ;A study of middle grade students? performances in mathematical pattern tasks according to their grade level and pattern presentation context. 5th World Conference on Educational Sciences: Roma; 05/02/2013 - 08/02/2013

 • Kurt G, Kılıç H. ;İlköğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları ve problem çözme becerilerine ilişkin bir araştırma. Uygulamalı Eğitim Kongresi: Ankara, Türkiye; 15/09/2012 - 17/09/2012

 • Kurt G, Çakıroğlu E, Haser Ç. ;Self-regulated learning strategies of prospective mathematics teachers in relation to their self-reflective thoughts. 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Ankara, Türkiye; 10/07/2011 - 15/07/2011

 • Kurt G, Çakıroğlu E. ;Middle grade students' abilities in translating among representations of fractions. American Educational Research Association Annual Meeting: Chicago, Illinois, ABD; 09/04/2007 - 13/04/2007

 • Kurt G, Çakıroğlu E. ;Pre-service mathematics teachers' self-regulated learning strategies for the teaching of mathematics in practice schools. American Educational Research Association Annual Meeting: Chicago, Illinois, ABD; 09/04/2007 - 13/04/2007

 • Kurt G. ;İlköğretim matematik öğretmen adaylarinin öz-düzenleme stratejilerinin incelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Ankara, Türkiye; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Doğan O, Işıksal M, Kurt G, Çakıroğlu E. ;Öğretmen adaylarinin matematiğe yönelik epistemolojik kavramlamalari. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Ankara, Türkiye; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Çakıroğlu E, Beşer Ş, Kurt G, Erbaş AK. ;İstatistik eğitiminde veriye dayali tahmin: basketbol heyecanı. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Ankara, Türkiye; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Işıksal M, Kurt G, Doğan O, Çakıroğlu E. ;Assessing pre-service teachers epistemological conceptions of mathematics. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level: İstanbul, Türkiye; 30/06/2006 - 05/07/2006