Araş.Gör. HACER TÜRKOĞLU

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2227
E-Posta : hturkoglu[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~hturkoglu/

 • Doktora (2017), Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2014), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Lisans (2012), Gazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Makaleler


 • Koştur M, Türkoğlu H. ;Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(1):84-98. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. ;Öğretmen Adaylarının Facebook'un Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 2017; 46(213):15-37. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Türkoğlu H, Kalelioğlu F. ;Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları. EJER2018: ; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. ;Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. ;Investigations on Instructors' Use of Moodle's Features in Higher Education. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: USA, Washington, DC; 14/10/2016 - 16/10/2016

 • Türkoğlu H, Meriçelli M. ;Öğretmen Adaylarının Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi; Kahoot Örneği. 10th. International Computer and Instructional Technology Symposium-ICITS 2016: ; 16/05/2016 - 18/05/2016

 • Türkoğlu H, Güneş Yumuş M. ;Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi.. 25 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi-UEBK 2016: Antalya; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Ağaoğlu Y, Türkoğlu H. ;Ortaokul Öğretmenlerinin Web 2.0 Teknolojilerini Genel ve Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları. ICITS 2015: Afyon; 20/05/2015 - 22/05/2015

 • Yalçinalp S, Türkoğlu H, Ersoy H. ;A Case Study: Task Analysis for Using Video Conferencing Systems of Graduate Students. IAC-ETeL 2013: Prague; 17/10/2013 - 18/10/2013

 • Cabi E, Türkoğlu H, Altin HM, Özbay Ö. ;Matematik Öğretiminde Kavram ve Zihin Haritalarının Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Eskişehir; 04/09/2013 - 06/09/2013

 • Cabi E, Özbay Ö, Altin HM, Türkoğlu H. ;Etkileşimli Tahta Uygulamaları Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Trabzon; 26/06/2013 - 28/06/2013

 • Özbay Ö, Altin HM, Türkoğlu H. ;Uzaktan Eğitimde Video Konferans Aracı İle Yapılan Ders Hakkındaki Öğrenci Görüşlerinin. ICITS 2013: Erzurum; 06/06/2013 - 08/06/2013