Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ATİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1576
E-Posta : zeynepatik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2011), Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2008), Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Erkan Atik Z. Maria: Sanatçı Onuncu Sınıf Öğrencisi Vakası. In:Türkan Doğan; Özlem Ulaş editors. Kariyer danışması vaka kitabı: öğrenciler, uygulayıcılar ve psikolojik danışman eğiticileri için bir kaynak. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019

 • Erkan Atik Z, Voltan Acar N. Terapötik Çalışma Uyumu. In:Nilüfer VOLTAN ACAR editors. Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018

Makaleler


 • Atik G, Atik Z. Undergraduate counseling trainees? perceptions and experiences of the structured peer group supervision: A Mixed method study. Eurasian Journal of Educational Research, 2019; (82):101-120. ( Journals Indexed in Eric )

 • Erkan Atik Z, Yıldırım İ. Süpervizyonda değerlendirme süreci envanteri Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 2017; 1(18):146-173.

 • Atik G, Erkan Atik Z. Predicting hope levels of high school students: The role of academic self-efficacy and problem solving. Education and Science, 2017; 42(190):157-169. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Erkan Atik Z, Arıcı F, Ergene T. Süpervizyon modelleri ve modellere ilişkin değerlendirmeler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2014; 5(42):305-317.

 • Erkan Atik Z, Çok F, Esen Çoban A, Doğan T, Güney Karaman N. Akran ilişkileri ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2014; 2(14):1-14. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Suna HE, Erkan Atik Z, Güney Karaman N, Çok F. Gençlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Education and Science, 2013; 38(170):347-360. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Savul G, Özdemir CH, Oral EA. Mesleki rehberlik ve danışma uygulaması dersi deneyimi: mesleki ve teknik anadolu lisede öğrenim gören kız çocuklarının kariyer odaklı güçlendirilmesi. XX. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: ; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Oral EA, Çok F, Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Güçlü C, Seyrekbsan A, Savul G, Aktaş S, Güven B, Akın A, Mıhçıokur S, Binatlı Ö. İlk adım: Başkent Üniversitesi kız çocuklarını güçlendirme projesi. İkinci Uluslararası Kadın Kongresi, Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek. 2. Uluslararası Kadın Kongresi: Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek: ; 04/10/2018 - 05/10/2018