Prof. Dr. FİGEN ÇOK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6620
E-Posta : figencok[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1993), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1988), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1984), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Steinberg L. Figen Çok editors. Siz ve ergen çocuğunuz. Ankara: İmge Yayınevi; 2019

 • Ercan H, Çok F. ergenlik döneminde cinsel gelişim. In:ismihan artan editors. Cinsel gelişim ve eğitim. ankara: hedef; 2018. p.112-134.

 • Ercan H, Çok F. Ergenlik döneminde cinsel gelişim. In:İsmihan Artan editors. Cinsel Gelişim ve Eğitim. ANKARA: Hedef Yayıncılık; 2018. p.112-134.

 • Steinberg L. Figen Çok editors. Adolescence. ANKARA: İmge Yayınevi; 2018

 • Steinberg L. Figen Çok editors. Fırsat dönemi olarak ergenlik. Ankara: İmge Yayınevi; 2018

 • Çok F. Türkiye'de gençelre yönelik cinsel eğitim uygulamaları. In:Mehmet Eskin editors. Türkiye'de gençlik: ne biliyoruz? ne bilmiyoruz?. Ankara: TÇGRS Derneği; 2011. p.110-117.

 • Çok F, Kutlu Ö. F. Çok ve Ö. Kutlu editors. Ergenlerin cinsel eğitimi: bir program denemesi. ankara: pegem; 2010

Makaleler


 • İyiaydına AA, Çok F, Yılmaztürk N, Us S. Sosyal Ağ Siteleri ve Ergenlik: Yayımlanmış Çalışmaların İçerik Analizi. BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2019; 6(2):225-235.

 • Atak H, Syed M, Cok F, Tonga Z. Need for Closure as a New Neuropsychological Concept. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 2018; :-. ( ? )

 • Malte P, Inge S, Çok F. emerging adults' psychopathology in seven countries: the impact of identit related risk factors. emerging adulthood, 2018; -:1-16. ( psychinfo )

 • Seiffge-Krenke I, Persike M, Çok F. Emerging adults' psychopathology in seven countries: The impact of identity related risk factors. emerging adulthood, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çok F. Fırsatlar dönemi olarak da ergenlik. Çocuk hedef: e dergi, 2018; 8:38-40.

 • Seiffge-Krenke I, Besevegis E, Chau C, Çok F. Identitätsentwicklung, Familienbeziehungen und. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat., 2018; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Çok F, Morsünbül Ü, Atak H. Yetişkinliğe Geçiş ve Kimlik. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar, 2018; 4(2):27-33. ( türkiye atıf dizini )

 • A. T. A. K H, S. Y. E. D M, Çok F. Examination of Psychometric Properties of the Need for Closure Scale-Short Form among Turkish College Students. Archives of Neuropsychiatry, 2017; 54(2):175-.

 • Atak H, Moin S, Çok F, Tonga Z. Yeni Bir Nöropsikolojik Kavram Olarak Tamamlanma İhtiyacı. , 2016; 8(3):290-302. ( Türk Medline )

 • Maraşli M, Er S, Yilmaztürk H, Çok F. Parents? Shares on Social Networking Sites About their Children. Shareting, Anthropologist, 2016; 24(2):399-406. ( Education Index (EI) )

 • Atak H, Erten C, Çomakay G, Hanife B, Figen Ç. Yetişkinliğe Geçiş: Türkiye?de Demografik Ölçütler Bağlamında Kuramsal Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(3):204-227. ( Türk Medline )

 • Morsümbül Ü, Crocetti E, Çok F, Meeus W. Identity statuses and psychosocial functioning in Turkish youth A person centered approach. Journal of adolescence, 2016; 47:145-155. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yalçın Y, Vazsonyi A, Çok F. Parenting processes self-esteem and agresssion : A mediation model. Europen Journal of Developmental Psychology, 2016; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Crocetti E, Beyers W, Çok F. Shedding light on the dark side of identity Introduction to the special issue. Journal of adolescence, 2016; 47:104-108. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çavdar D, Çok F. Türkiyede LGBT'lerin Okul Yaşantıları. -, 2016; :54-57.

 • Türkmen M, Ercan H, Güney Karaman N, Çok F. Ergen Sağlığı ve Gelişimi Taraması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 2016; 3(2):1-16. ( Türk eğitim indeksi )

 • Atak H, Erten C, Büyükpapuşçu H, Çokamay G, Çok F. Yetişkinliğe Geçiş: Türkiye?de Demografik Ölçütler Bağlamında Kuramsal Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016; 8(3):204-227.

 • Çavdar D, Çok F. LGBT Bireylerin Okul Yaşantıları. LGBT Kültür ve Yaşam Dergisi, 2016; (5):54-58.

 • Maraşlı M, Er S, Yılmaztürk N, Çok F. Parents? Shares on Social Networking Sites About their Children: Shareting. Anthropologist, 2016; 24(2):399-406. ( Education Index (EI) )

 • Atak H, Moin S, Çok F, Zonga Z. Yeni Bir Nöropsikolojik Kavram Olarak Tamamlanma İhtiyacı. Need for Closure as a New Neuropsychological Concept Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 2016; 8(3):290-302.

 • Türkmen M, Ercan H, Güney Karaman N, Çok F. Ergen Sağlığı ve Gelişimi Taraması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 2016; 3(2):1-16.

 • Çok F, Atak H. A Cultural Contribution from Bride?s Trousseau (Dowry) to ?Emerging Adulthood?: Ideas Based on Turkish Culture. The Online Journal of Counseling and Education, 2016; 5(3):39-46. ( Türk eğitim indeksi )

 • Özdemir Y, Çok F. Ergenlikte Özerklik Gelişimi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2016; 4(36):-.

 • Çok F, Atak H. A Cultural Contribution from Bride?s Trousseau (Dowry) to ?Emerging Adulthood. Ideas Based on Turkish Culture, The Online Journal of Counseling and Education, 2016; 5(3):39-46. ( Education Index (EI) )

 • Bugay A, Petek A, Mana Ece T, Örücü ÇM, Figen Ç. Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire High School Form. Elementary Education Online, 2015; 4(3):46-75. ( ERIH PLUS )

 • Çelik Örücü M, Bugay A, Tuna ME, Çok F, Aşkar P. Davranış Problemleri Ölçeğinin Lise Öğrencileri için Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16:337-345. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bugay A, Aşkar P, Tuna M, Örücü M, Çok F. Okul iklimi ölçeği lise formu'nun türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 2015; 14(1):-.

 • Gündüz H, Çok F. Ergenlikte anne-baba izlemesi: Ergen, anne ve baba bildirimlerine göre bir inceleme.. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(6):-.

 • Çetin Gündüz H, Çok F. Parental monitoring in adolescence an investigation according to adolescents mothers and father reports. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16:433-441. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Atak H, Çok F. Emerging Adulthood in Turkey: Does it (yet) exist?. The Online Journal of Counseling and Education, 2015; 14(1):46-75. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Bugay A, Aşkar P, Tuna E, Örücü MÇ, Çok F. Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire High School Form. Elementary Education Online, 2015; 14(1):311-322. ( Education Index (EI) )

 • Bozkurt S, Çok F, Sener T. Government perspectives on civic and political participation of youth and women in Turkey. Political and civic engagement multidisciplinary perspectives, 2015; :420-435.

 • Atik Z, Çoban E, Çok F, Doğan T. Akran ilişkileri ölçeği'nin türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2014; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Morsümbül U, Crocetti E, Çok F, Meeus W. Utrecth management of Identity Commitment Scale Gender and age measurement invariance and convergent validity of Turkish version. Journal of Adolescence, 2014; 37:799-805. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Erkan Atik Z, Çok F, Çoban A, Doğan T, Günay Karaman N. The Turkish Adaptation of the Friendship Qualities Scale A Validiyt and Reliability. educational sciences theory practice, 2014; 14:8-14. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Morsünbül Ü, Çok F. Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği?nin Türkçeye Uyarlanması. Düşünen Adam Dergisi:The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2014; 27:6-14. ( Emerging Sources Citiantion Index )

 • Çokamay G, Çavdar D, Çok F. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Öğrencilerinin Gelişim Gereksinimleri ve Yaşam Koşulları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014; 47(1):19-42. ( ERIH PLUS )

 • Türkmen M, Çok F, Güney Karaman N, Ercan H. Ergenlere Yönelik Müdahale Programlarına Genel Bir Bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014; 47(1):187-208. ( ERIH PLUS )

 • Morsünbül Ü, Çok F. The adaptation of the dimensions of identity development scale into Turkish.. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2014; 27:6-14.

 • Morsunbul, U, Crocetti E, Çok F. Brief report: The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Gender and age measurement invariance and convergent validity of the Turkish version. JOURNAL OF ADOLESCENCE, 2014; 37(6):799-805. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Suna H, Erkan Atik Z, Güney Karaman N, Cok F. Developing an Attitude Scale towards Young People. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013; :-. ( ? )

 • Özdemir Y, Vazsonyi A, Çok F. Parenting processes and agression :The role of self-control among Turkish adolescents. Journal of Adolescence, 2013; 36:65-77. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Deniz M, Çok F, Duyan V. Ergenlikte Özerklik Duygusal Özerklik. Eğitim ve Bilim, 2013; 38:352-363. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Suna E, Atik Z, Karaman N, Çok F. Gençlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Education and Science, 2013; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Suna HE, Erkan Atik Z, Günay Karaman N, Çok F. Gençlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 2013; 38:347-360. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çok F. Stress with parents and peers. Journal of Adolescence, 2013; 23:107-117. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • M. Ü, Çok F. Kimlik gelişiminde yeni bir boyut: Seçeneklerin saplantılı araştırılması.. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013; 4(40):-.

 • Akfırat N, Çok F. Gençlerin siyasal ve toplumsal katılımı ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2013; 46(2):369-398. ( ERIH PLUS )

 • Deniz M, Çok F, Duyan V. Duygusal Özerklik Ölçeği?nin ergenler için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Eğitim ve Bilim, 2013; 38(167):-.

 • Çoban A, G. Karaman N, Doğan T, Çok F. The role of parental attachment of identiy development of adolescents. Medimod International Proceedings, 2012; :261-266. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ataman A, Çok F, Şener T. understanging civic engagement among young Roma and young turkish people. Human Affairs, 2012; 22:419-433. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çam Z, Çavdar D, Ünsal S, Çok F. Ahlak gelişimine kuramsal yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2012; 12:1-16. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Cam Z, Cavdar D, Seydooğulları S, Çok F. Classical and Contemporary Approaches for Moral Development. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2012; 12(2):1222-1225. ( ? )

 • Doğan T, Karaman N, Çoban A, Çok F. Predictors of adolescents? friendship qualities: gender and family related variables. Elementary Education Online, 2012; 11(3):845-855.

 • Morsünbül Ü, Çok F. Bağlanma ve İlişkili Değişkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011; :-.

 • Özdemir Y, Çok F. Autonomy development in adolescence. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,, 2011; 4(36):152-162.

 • Atak H, Çok F. A new period in human life: Emerging adulthood. Journal of Child and Adolescent Mental Health, 2011; 17:39-50.

 • Özdemir Y, Çok F. Ailede özerk-ilişkisel benlik ölçeklerinin lise öğrencileri için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 2011; 10(1):121-132.

 • Morsünbül Ü, Çok F. Attachment and related variables. Current Approaches in Psychiatry, 2011; 3:553-570.

 • Seiffge-Krenke I, Bosma H, Chau C, Cok F, Gillespie C, Loncaric D, Molinar R, Cunha M, Veisson M, Rohail I. All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT, 2010; :-. ( ? )

 • Haid MJ, Seiffge- Krenke I, Molinar R, Clairano S, Güney Karaman N, Çok F. ıdentiy and future concerns among adolescents from ıtaly. Journal of youth studies, 2010; 13:369-389. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Deniz M, Çok F. Kendini gizleme ölçeğinin ergenler için uyarlanması ve psikometrik nitelikleri. İlöğretim online, 2010; 9(1):424-432. ( Journals Indexed in Eric )

 • Atak H, Çok F. İnsan yaşamında yeni bir dönem: beliren yetişkinlik. Çocuk ve gençlik ruh sağlığı dergisi, 2010; 17(1):39-50.

 • Atak H, Çok F. Beliren yetişkinlik (emerging adulthood): İnsan yaşamında yeni bir dönem.. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2010; 17(1):39-50.

 • Kloep M, Guney N, Cok F, Simsek O. Motives for risk-taking in adolescence: A cross-cultural study. JOURNAL OF ADOLESCENCE, 2009; :-. ( ? )

 • Beyers W, Çok F. Adolescent self and identity development in context. Journal of adolescence, 2008; :-.

 • Atak H, Çok F. The Turkish Version of Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood. International Journal of Human and Social Sciences, 2008; 3(7):-.

 • Çok F, Gray L. Development of a sex education programme for 12?year?old to 14?year?old Turkish adolescents. Sex Education, 2007; 7(2):127-141.

 • Ergene T, Çok F, Tümer A, Ünal S. A controlled study of preventive effects of peer education and single-lesson lectures on HIV/AIDS knowledge and attitudes among university students in Turkey. AIDS Education and Prevention, 2005; 17(3):268-278. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çok F, Gray L, Ersever H. Turkish university students' sexual behaviour, knowledge, attitudes and perceptions of risk related to HIV/AIDS. Culture, Health & Sexuality, 2001; :-.

 • Onur B, Çok F, Artar M, Şener Demir T. TÜRKİYE'DE İKİ KENTTE ANNELERİN BAKIŞ AÇISIYLA ÇOCUKLARIN OYUNCAK GEREKSİNMESİ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1997; 30(1):-. ( TR Dizin )

 • Özçelikay G, Çok F. Ankara? daki eczane ve eczacıların HIV/AIDS konusunda bilgi düzeyleri ve eğitim gereksinimleri. Ankara Üniv Eczacılık Fak Derg, 1997; 26(1):13-21.

 • Çok F. Gençlikte arkadaşlık ilişkileri. Eğitim ve Bilim, 1993; 17(89):-.

 • Haid M, Seiffe-Krenke I, Molinar R, Ciairano S, Güney-Karaman N, Çok F. Body image satisfaction in Turkish adolescents. Adolescence, 1990; 25(98):409-413. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çok F. Ergenler ve AIDS Eğitimi. Eğitim ve Bilim, 1988; 22(107):-.

Bildiriler


 • Kaya M, Çok F. Self-silencing and functions of identity in a group of student and nonstudent women youth. European conference on developmental psychology: yunanistan/atina; 29/08/2019 - 01/09/2019

 • Güçlü CH, Çok F, Türk HN. STUDY ENGAGAMENT AMONG UNIVERSITY STUDENTS. European conference on developmental psychology: yunanistan/atina; 29/08/2019 - 01/09/2019

 • Çok F, Güçlü CH. Geleceğin öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim anlayışı çerçevesinde homofobi düzeylerinin incelenmesi. 23. Ergen Günleri: Ankara; 22/11/2018 - 24/11/2018

 • Oral EA, Çok F, Çetin H, Güçlü H. İlk Adım: Başkent Üniversitesi Kız. 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine: İzmir; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Oral E, Çok F, Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Güçlü H, Seyrekbasan A, Savul G, Aktaş S, Güven B, Akın A, Mıhçıokur S, Binatlı Ç. İlk adım: Başkent Üniversitesi kız çocuklarını güçlendirme projesi. 2. Uluslararası Kadın Kongresi: Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek: İzmir; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Weitkanp K, Seiffge-Krenke I, Çok F, Karaman N. The associal between parental reagn shyness and adolescence pshycopathology. EARA: Ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Demir M, Çok F. THE ADAPTATION OF THE DIMENTIONS OF IDENTITY DEVELOPMENT SCALE INTO OUT OF SCHOOL IN ENERGING ADULT WOMEN. EARA: Ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Demir M, Çok F. adaptatıon of the dımentıons of ındetıty development scale. EARA Conference: ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Çok F, Atak H. traumatic life events and transition to adulthood. EARA Confrence: Ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Akpınar Aydoğmuş E, Demir H, Çok F. Validity and reliability of the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) amoung out of school emerging adult women. EARA Conference: ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Çok F, Atak H. Travmatic life events and transition to adulthood. EARA Conference: Ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Weitkanp K, Seiffge- Krenke L, Çok F, Karaman N. The associal between parental rearing shyles and adolescent pshchopathology : A Cros-cultural study. EARA Confrence: Ghent; 12/09/2018 - 15/09/2018

 • Çok F. Pozitif Genç Gelişimi ve Travma ile Baş Etme1. Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Sempozyomu. 1. Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Sempozyomu: İZMİR; 05/06/2018 - 06/06/2018

 • I SK, M P, E B, V P. Paper presented at Society for the Study of Emerging Adulthood SSEA. Thematic Conference on Self and Identity in Emerging Adulthood: Romanya; 17/05/2018 - 19/05/2018

 • Çok F. Ergen sağlığı ve Eğitim Fakülteleri. Okulda Ergenlik ve ergen sağlığı eğitimi toplantısı: ; 26/12/2017

 • Çok F. Ergen gelişiminde yeni eğitimler. 1. Uluslararası Ergenlik Kongresi: İstanbul; 09/11/2017

 • Çavdar D, Çok F. LGBTs' school experiences in Turkey: A descriptive study of discrimination and bullying. Homophobia, Minority Stress, and Well-being of Sexual Minorities Symposium of 18. Conference of European Developmental Psycholog: Utrecth, the Netherlands; 25/09/2017 - 30/09/2017

 • A A, H Y, S S, F Ç. How social media is studied in adolescence research? A Content Analysis Study.. 18. European Conference on Developmental Psychology: netherlands; 30/08/2017 - 01/09/2018

 • Çavdar D, Çok F. LGBTs' school experiences in Turkey: A descriptive study of discrimination and bullying. Homophobia, Minority Stress, and Well-being of Sexual Minorities Symposium of 18. Conference of European Developmental Psycholog: Netherlands; 30/08/2017 - 01/09/2017

 • Aracı İyiaydın A, Yılmaztürk H, Serhatoğlu S, Çok F. How social media is studied in adolescence research? A Content Analysis Study. Paper presented at 18. European Conference on Developmental Psychology: ; 30/08/2017 - 01/09/2017

 • Çok F, Yılmaztürk H. Community service experience of undergraduate counseling students.. Poster Presented at ?Young people as active EU citizens? Challenges and visions on a renewed Project for Europe, CatchEyeU Conference?,: Greece; 02/03/2017 - 04/03/2017

 • Seiffge-Krenke I, Malte P, Besevegis E, Tantaros S, Pavlopoulos V, Lannegrand-Willems L, Perchec C, Çok F, Karaman N, Lubiewska K, Glogowska K, Cecilia C, Rohail I, Palikara O, D Ç. Helicopter parents and their contribution to identity development in emerging adult children a 8 country study. Invited Symposium 15 th EARA Conference: Cadiz,Spain; 16/09/2016 - 19/09/2016

 • Maraşlı M, Er S, Yılmaztürk N, Çok F. Anababaların sosyal medyada çocuklarıyla ilgili paylaşımları: Sharenting. 2. Cypus International Congress of Education, 21 st Century Education Science: Promising Paradigms for the Future in Educational Research and Practices: Cyprus Educational Research Association; 03/12/2015 - 06/12/2015

 • Çok F. Gelişimsel özellikler, suç ve okuldaki yansımalar. Uluslararası çocuk koruma Kongresi: İSTANBUL; 22/10/2014 - 24/10/2024

 • Bugay A, Aşkar P, Tuna M, Örücü MÇ, Çok F. Turkish version of school climate questionnarie: gender and school differences. European Association for the Research on Adolescence (EARA) Conferans: İzmir; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Ulukaya S, Aras S, Buldu M, Çok F. Young children?s perceptions of adolescents: A preliminary study. European Association for the Research on Adolescence (EARA) Conference: İzmir; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Bugay A, Aşkar P, Çok F, Örücü M, Tuna E. Assessing Reliability and Validity of The 10-Item. Paper presented at Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiarty and Psychology (ISAPP), Adolescence in a Globalizing World: Ankara; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Çok F, Çavdar D, Çokamay G. Ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının facebook üzerinden incelenmesi. Paper presented at Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiarty and Psychology (ISAPP), Adolescence in a Globalizing World: Ankara; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Atik Z, Kahraman NG, Çok F. Ergenlerde Psikososyal Gelişim Profil Çalışmasının Liselerdeki Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Servislerine İlişkin Doğurguları. Paper presented at İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance: İstanbul; 08/09/2013 - 11/09/2013

 • Özdemir Y, Vazsonyi A, Kuzucu Y, Çok F. The Dimensionality of Self-Control among American and Turkish Adolescents.. Paper presented at 13. EADP Conference, Lausanne: Switzerland; 03/09/2013 - 07/09/2013

 • Çok F. Günümüzde Ergenlik. 10. PDR Öğrenci Kongresi: İZMİR, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ; 28/06/2013 - 30/06/2018

 • Çok F. Küreseleşme ışığında günümüzde ergenlik. Ergenlik ve Kariyer Gelişimi semineri: TED ÜNİVERSİTESİ, ANKARA; 21/06/2013

 • Özdemir Y, Vazsonyi A, Çok F. Parenting processes and aggression: the role of self control among Turkish adolescents. Paper presented at 13.th EARA Conference: Greece; 29/08/2012 - 01/09/2012

 • Atak H, Çok F. Transition to adulthood and its? correlates in Turkey. Paper presented at the invited symposium titled ?Transition to adulthood around the Mediterranean?. Paper presented at 13.th EARA Conference: Greece; 29/08/2012 - 01/09/2012

 • Morsünbül Ü, Çok F. Relations between two autonomy models among Turkish adolescents. Paper presented at 13.th EARA Conference: Greece; 29/08/2012 - 01/09/2012

 • Danışan G, Şener T, Çok F. Does gender matter for youth participation?. Paper presented at 2nd International Multidisplinary Conference Political and Civic Participation: İngiltere; 16/04/2012 - 17/04/2012

 • Sener T, Çok F, Danışan G. Types of civic/political participation. Paper presented at 2nd International Multidisplinary Conference Political and Civic Participation: İngiltere; 16/04/2012 - 17/04/2012

 • Çok F, Bozkurt S, Şener T. Mapping the varieties of perspectives on civic and political participation of youth, women and minorities/immigrants in Turkey. Paper presented at 2nd International Multidisciplinary Conference Political and Civic Participation: İngiltere; 16/04/2012 - 17/04/2012

 • Şener T, Çok F, Ataman A. Processes influencing democratic ownership and participation: Turkish focus group results. Paper presented at PIDOP Conference,: University of Bologna, Italy,; 11/05/2011 - 12/05/2011

 • Çok F, Şener T, Bozkurt S, Şen M, Yasav H, Ataman A. Images and experiences of social and political participation. Paper presented at CRONEM Conference: Surrey, UK; 29/06/2010 - 30/06/2010

 • Ercan H, Çok F. Internet ve cinsellik: Gelişimsel açıdan dost mu düşman mı?. CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi: İSTANBUL; 24/05/2004 - 26/05/2004