Doç. Dr. ÜMMÜHAN TOPÇU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6668
E-Posta : ubtopcu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1999), Gazi Üniversitesi, Türk Edebiyati
 • Yüksek Lisans (1993), Gazi Üniversitesi, Türk Edebiyati
 • Lisans (1984), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili Edebiyati Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Kitaplar


 • Topçu Ü. ;Kadının Çekirdek Rolünün Sonsuz Panayır'da Yeniden Tanımlanması. In:Prof. Dr. Nurullah Çetin editors. Halide Edip Adıvar İncelemeleri. Ankara: Atlas; 2017. p.149-162.

 • Topçu Ü. ;Kitabe-i Gam. Ankara: Altınordu; 2015

 • Topçu Ü. ;Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Destan. Ankara: Atıf; 2014

 • Topçu Ü. ;Yahya Kemal'in Şiirlerinde Su. In:Prof Dr. Nurettin Demir editors. Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su. Ankara: ASKİ; 2013. p.113-128.

Makaleler


 • Topçu Ü. ;OSMAN TÜRKAY POETİKASINDA BİR İMKÂN OLARAK KOZMİK İMGELER. Türklük Bilimi Araştırmaları, 2016; (40):237-273. ( EBSCO )

 • Topçu Ü. ;Nar Ağacı'nda Muhacirlik ve Savaş. Turkish Studies, 2015; 8(10):645-668. ( EBSCO )

 • Topçu Ü. ;Gaspıralı'da Kadın. Türkiyat Araştırmaları, 2014; (20):45-62. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Topçu Ü. ;Türk Edebiyatı Dersinde Okuma Becerisini Geliştirme Görevi. Başkent University Journal of Education, 2014; 1(1):19-26.

 • Topçu Ü. ;Yunus Emre Örneğinde Kahramanı Ete Kemiğe Büründürmek. Turkish Studies, 2013; 8(1):2617-2631. ( EBSCO )

 • Topçu Ü. ;Cengiz Dağcı'nın Hatıralarda'sı ve Anneme Mektuplar'ında Metinlerarası İlişkiler. Erdem, 2012; (61):59-81. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Topçu Ü. ;"Mehmet Kaplan ve Anadoluculuk Hareketi". Turkish Studies, 2012; 7(1):1985-1993. ( EBSCO )

 • Topçu Ü. ;İki Fetih Destanında Değerlerin İşlenişi. Milli Eğitim, 2012; (193):126-144. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Bilgin Topçu Ü. ;Büyük Türk Destanı Yazma Fikri Etrafında. Milli Folklor, 2010; 11(85):101-111. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bilgin Topçu Ü. ;Hilmi Ziya Ülken'de Türk Rönesansı Arayışı ve Destan. Milli Folklor, 2005; 9(65):102-105. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Topçu Ü. ;Anneme Mektuplar'da Kadının Vatanla Özdeşleşmesi. Kadınlar Günü: Malatya İnönü Üniversitesi; 07/03/2018

 • Topçu Ü. ;Eleştirel Okuma Becerisi Kazanımlarının Türk Edebiyatı Dersi Sınav Kâğıtlarına Yansıması. II. uluslararası Türk dili ve Edebiyatı Öğretimi sempozyumu: ; 17/04/2017 - 18/04/2017

 • Topçu Ü. ;Anar Rızayev'in Eserlerine Sosyolojik Bakış. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu: Bakü/Arezbaycan; 25/05/2016 - 27/05/2016

 • Topçu Ü. ;Destan Yazarı Olarak Gülten Akın. IV. Kadın Yazarlar sempozyumu: Gülten Akın: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; 05/05/2016 - 06/05/2016

 • Topçu Ü. ;Mahtumkulu'nda Manzum Hikaye. Uluslararası Türkmen Şairi Mahtumkulu Firaki Smepozyumu: Başkent Üniversitesi; 19/03/2015

 • Topçu Ü. ;Çile'de İnsan. Ölümünün 30. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu: Konya; 20/05/2013 - 22/05/2013

 • Topçu Ü. ;Benim Gibi Biri'nde Gerçekliğin Soyutlanması. Vefatının Birinci Yıldönümünde Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu: Simferopol UKRAYNA; 21/09/2012 - 24/09/2012

 • ( Bilgin) Topçu Ü. ;Türk Edebiyatı Dersi Etkinlikleri ve Program Hedefleri. V. Ulusal Sosyal Bilimer Eğitimi Kongresi: Gazi Üniversitesi; 13/10/2011 - 16/10/2011

 • Topçu Ü. ;Bir Ütopya Mekanı: Darürrahat. Kültür Araştırmaları: Mekan ve Kültür: İstanbul; 08/09/2011 - 10/09/2011

 • Topçu Ü. ;Yaseminler Tüter mi Hala'da Tahkiye Unsurları. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu: İzmir; 21/10/2010 - 23/10/2010

 • Bilgin Topçu Ü. ;Asım'da Tahkiye Unsurları. 1. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu: Burdur; 19/11/2008 - 22/11/2008

 • (Bilgin) Topçu Ü. ;Türkçe Eğitimi ve Edebiyat. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu: Çanakkale; 14/03/2008 - 16/03/2008

 • Bilgin Topçu Ü. ;Ömer Seyfettin ve Destan. II. Ulusal Ömer Seyfeddin Sempozyumu: Balıkesir Gönen; 07/03/2008 - 09/03/2008