Dr. Öğr. Üyesi NİHAL YAVUZ

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2240
E-Posta : nihal[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2009), Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2006), Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Kitaplar


 • Kara N. ;SEZAİ KARAKOÇ ve İSLAMIN ŞİİR ANITLARINDAN. In:MEHMET ÇELİK/YAKUP ÇELİK editors. SEZAİ KARAKOÇ ARMAĞANI. ANKARA: KÜLTÜR VE TURİZM BAKALIĞI YAYINLARI; 2010. p.356-371.

Makaleler


 • Yavuz N. ;Şeyh Gâlib Dîvânında Bilginin Kaynağı Olarak Kalp. The Journal Of Academic Social Sciences, 2017; 42(42):109-125. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Yavuz N. ;Cengiz Aytmatov'un `Beyaz Gemi ' Adlı Eserinden Hareketle Halk Anlatılarının Çocukların Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine Etkisi. Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon, 2016; 3(1):53-57.

Bildiriler


 • Yavuz N. ;Mecâlisü'n-Nefâyis'de Türkçe Yazan Şairler ve Şiirleri Üzerine Yapılan Değerlendirmeler. XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Bükreş/Romanya; 25/09/2017 - 28/09/2017

 • Yavuz N. ;Dört Meleğin Bilgesi: Klasik Türk Şiirinde Cebrail. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research: Roma/İtalya; 27/04/2017

 • Yavuz N. ;Vahdet-i Vücûd Felsefesinin Tevhid Türündeki Yansımları. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi: Sakarya Üniversitesi; 14/10/2015 - 17/10/2015

 • Yavuz N. ;Mahtum Kulu'nun Şiirlerinde Dünya Öğretisi. Uluslararası Türkmen Şairi Mahtum Kulu Firakî Semopzyumu: Ankara; 19/03/2015

 • Kara N. ;Sinan'ın Hocaname'sinden 15. Yüzyıl Söz Valığına Katkılar. VIII.büyük Türk Dili Kurultayı: Tiran/Arnavutluk; 25/08/2013 - 28/08/2013