Doç. Dr. ÜMMÜHAN AVCI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2241
E-Posta : uavci[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~uavci/

 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.
 • Yüksek Lisans (2009), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.
 • Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Projeler


 • Tekkök B, Varinlioğlu G, Girgin S, Özaygen A, Gençtürk Hızal GS, Baştanlar Y, Avcı Ü. ürkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi. ", ", ", .

Kitaplar


 • Avcı Ü, Kula A. Güncel Okuryazarlıklar ve Bilgi Güvenliği. In:Dinçer, S. editors. Öğretim Teknolojileri. Ankara: Pegem Akademi.; 2020. p.1-21.

 • Avcı Ü, Kula A. Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutumları. In:V. Tecim ve M. Ö. Kalaç editors. Engelsiz Bilişim 2019. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları; 2019. p.39-51.

 • Kula A, Avcı Ü. Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri.. In:A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu editors. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019. Ankara: Pegem Akademi.; 2019. p.261-286.

 • Avcı Ü. Grafik Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar. In:Yüksel Göktaş editors. Grafik Tasarımı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi.; 2019

 • Avcı Ü, Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F. Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.; 2017

 • Avcı Ü. A Proposal for Technology Integration Process: A Knowledge-Building Model.. In:Yasemin Koçak Usluel editors. Various Aspects Of Ict Integration In Education. Ankara: Hacettepe; 2017

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2.baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.50-69.

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. Bilgisayar Temelli Materyaller. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2.baskı). Ankara: Pegem akademi; 2015. p.203-237.

 • Ergün E, Avcı Yücel Ü. Bilgisayar Temelli Materyaller. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Ankara: Pegem Akademi; 2013. p.191-218.

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. In:Emine Cabı editors. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Ankara: Pegem Akademi; 2013. p.45-64.

Makaleler


 • Arslan E, Yalçınalp S, Avcı Ü. Kamuya Hizmet Veren Bir Kuruluşta Çalışanların Web Tabanlı Hizmet-içi Eğitime ve E-Öğrenme Materyalinin Kullanışlılığa İlişkin Görüşleri.. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019; 13(30):301-319. ( TR Dizin )

 • Avcı Ü. Examining the role of sentence openers, role assignment scaffolds and self-determination in collaborative knowledge building.. Educational Technology Research and Development, 2020; 68:109-135. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Ü, Oruç O. Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenlik Davranışları ve Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi.. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020; 21(1):284-303. ( EBSCO )

 • Avci Ü, Arslan E. Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı ve Bilgi Okuryazarlığı ile Alınan Hizmetiçi Eğitimin Etkisi.. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019; 52(3):891-914. ( TR Dizin )

 • Avcı Ü, Ergün E. Online students' LMS activities and their effect on engagement, information literacy and academic performance.. Journal Interactive Learning Environments., 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yalçınalp S, Avcı Ü. Creativity and Emerging Digital Educational Technologies: A Systematic Review.. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2019; 18(3):25-45. ( ERIC )

 • Avcı Ü, Kula A, Haşlaman T. Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegre Etmek İstedikleri Teknolojilere İlişkin Görüşleri.. Acta Infologica, 2019; 3(1):13-21.

 • Avcı Ü, Kalelioğlu F. Students' perceptions of education and teaching quality in a teacher training programme.. Journal of Higher Education and Science, 2019; 9(1):52-64. ( ASOS, DOAJ, EBSCO )

 • Avcı Ü, Ersoy H. Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi., 2018; 8(1):1-9. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

 • Ergün E, Avcı Yücel Ü. Knowledge Sharing Self-Efficacy, Motivation and Sense of Community as Predictors of Knowledge Receiving and Giving Behaviors. Journal of Educational Technology & Society, 2018; 21(3):60-73. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Ü, Ergün E. Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Performanslarına İlişkin Bir Sosyal Ağ Analizi. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 18(3):847-864. ( TR Dizin )

 • Dere E, Avcı Yücel Ü, Yalçınalp S. Opinions of K-12 students about an Online Social Learning Environment: Edmodo.. Elementary Education Online, 2016; 15(3):804-819. ( SCOPUS, EBSCO, ULAKBİM )

 • Avcı Yücel Ü. Perceptions of pedagogical formation students about Web 2.0 tools and educational practices. Education and Information Technologies, 2017; 22(4):1571-1585. ( British Education Index, ERIC System Database,SCOPUS, EBSCO )

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Benimsenmesi Sürecinde Uygunluk Algısına Etki Eden Faktörler: Boylamsal Bir Çalışma.. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2016; 5(1):1-12. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment. Computers & Education, 2016; 97:31-48. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Taştı MB, Avcı Yücel Ü, Yalçınalp S. Investigation of Mathematics Teacher Candidates' Learning Objects Development Process through 3D Modeling Program.. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(2):497-512. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Akbaba Altun S, Avcı Yücel Ü, Ergün E. Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri. Başkent University Journal Of Education, 2015; 2(2):46-57.

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği?nin Türkçe Uyarlaması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.. Başkent University Journal Of Education, 2015; 2(2):89-98.

 • Seferoğlu S, Yıldız H, Avcı Yücel Ü. Öğretmenlerde Tükenmişlik: Tükenmişliğin Göstergeleri ve Bu Göstergelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. Eğitim ve Bilim, 2014; 37(135):274-291. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Koçak Usluel Y, Avcı Ü, Kurtoğlu M, Uslu N. Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi.. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 33:53-71.

 • Avcı Yücel Ü, Gülbahar Y. Technology Acceptance Model: A Review of the Prior Predictors. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2013; 46(1):89-109.

 • Gülbahar Güven Y, Avcı Ü, Ergün E. Yaparak Öğrenme: "Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı" Uygulamasına Bir Örnek.. Eğitim ve Bilim, 2012; 37(135):274-291. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Ü, Seferoğlu S. Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler.. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2011; 9:13-26.

 • Akbaba Altun S, Esin K, Ümmühan A. Integrating ICT at the faculty level: A case study.. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2011; 10(4):230-240. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Avcı Ü, Aşkar P. The comparison of the opinions of the university students on the usage of blog and wiki for their courses.. Educational Technology & Society, 2011; 15(2):194-205. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Köktürk E, Avcı Ü. Kurumsal Bilgi Güvenliği Farkındalığı Üzerine Bir Çalışma.. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu?nda (ITTES 2019): Antalya; 30/10/2019 - 01/11/2019

 • Avcı Ü, Kula A. Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yardımcı Teknolojilere Yönelik Tutumları.. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi: İstanbul; 11/09/2019 - 13/09/2019

 • Haşlaman T, Kula A, Avcı Ü. İşitme Engellilerin Öğrenme Ortamlarında Teknoloji Kullanımı: Bir Meta Sentez Çalışması.. VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER): Ankara; 19/06/2019 - 22/06/2019

 • Avcı Ü, Oruç O. Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Davranışları ve Bilgi Güvenliği Farkındalıkları.. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019): Kırşehir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Avcı Ü, Kula A, Haşlaman T. Teachers' opinions in the process of technology integration.. 7th International Conference on ?Innovations in Learning for the Future? 2018: Digital Transformation in Education (FL2018),: İstanbul; 13/09/2018 - 14/09/2018

 • Haşlaman T, Avcı Ü, Kula A. Sınıf öğretmenlerinin dijital oyunların öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin görüşleri.. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2018).: Edirne; 12/09/2018 - 14/09/2018

 • Kula A, Haşlaman T, Avcı Ü. Engelli öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu gerçekleştirme süreçlerinin incelenmesi.. Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi: Manisa; 05/09/2018 - 07/09/2018

 • Avcı Ü, Arslan E. Bireylerin dijital veri güvenliği farkındalığı ve bilgi okuryazarlığının aldıkları hizmet içi eğitim açısından incelenmesi.. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium: İzmir; 02/05/2018 - 04/05/2018

 • Avcı Ü. Collaborative Creativity in Knowledge Building Process and the Role of Scaffolds.. 5th International Symposium and Conference on Creative Education (CREDU2017): Tampere Finland; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Yalçınalp S, Avcı Ü. Creativity Considerations Based on PISA 2015 Results: New Perspectives for Future Plans.. 5th International Symposium and Conference on Creative Education (CREDU2017): Tampere Finland; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Avcı Ü, Yalçınalp S, Arslan E. Bir Kamu Kuruluşunda Düzenlenen Hizmet İçi Web Tabanlı Eğitime ve Öğrenme Materyallerinin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi.. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2017): İzmir; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Yalçınalp S, Avcı Ü. PISA 2015 Sonuçlarının Finlandiya?da Bit Kullanımı ve Öğrenci Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi.. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2017).: İzmir; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Avcı Ü. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Malatya; 24/05/2017 - 26/05/2017

 • Avcı Yücel Ü. Knowledge Building and Scaffolding in Online Collaborative Learning Environments: Reflections on Education and Teaching. 3rd International Conference on Social Science and Education Research (ICSSER2017): Rome, Italy; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Ergün E, Avcı Yücel Ü. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi.. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2015): Sakarya; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Avcı Yücel Ü, Kalelioğlu F. Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları.. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2015): Sakarya; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Avcı Yücel Ü, Ergün E. Sınıfta Bilgiye İhtiyaç Duyulduğunda En Çok Başvurulan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Performanslarına İlişkin Sosyal Ağ Analizi Örneği. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education: Elazığ; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Avcı Ü. Perceptions of Pedagogical Formation Students about Web 2.0 Tools and Educational Practices.. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015): Seville, Spain; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Avci Yucel U, Yalçınalp S. Place of Creativity in Educational Technology: A Systematic Review of the Literature.. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015): Seville, Spain; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Taştı MB, Avcı Yücel Ü, Yalçınalp S. Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Modelleme Programı ile Öğrenme Nesneleri Geliştirme Süreçlerinin İncelenmesi.. International Conference on Social Science and Education Research (ICSER2015).: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Benimsenmesi Sürecinde Uygunluk Algısına Etki Eden Faktörler: Boylamsal Bir Çalışma. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu: Karadeniz Teknik Üniversitesi; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Avcı Yücel Ü, Koçak Usluel Y. The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: Prague, Czech Republic; 17/10/2013 - 18/10/2013

 • Kalelioğlu F, Avcı Ü. Harmanlanmış öğrenme ortamında öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin öğrenme stratejisine etkisi. 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Konya, Türkiye; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Avcı Ü, Seferoğlu S. Öğretmen tükenmişliği ve teknoloji politikaları. 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Konya; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Avcı Ü, Cinici MA, Sert G, Sezen N, Tüzün H. Üç-boyutlu oryantasyon ortamlarında yönerge kullanımı. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Avcı Ü, Kurtoğlu M, Seferoğlu S. Türkiye?de planlı kalkınma ve teknoloji politikaları. XII. Akademik Bilişim Konferansı 2010: Muğla; 10/02/2010 - 12/02/2010

 • Akbaba Altun S, Kalaycı E, Avcı Ü. Policy Matters in integrating ICT at faculty level: A case study.. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara,Türkiye.; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Avcı Ü, Sert G, Özdinç F, Tüzün H. Eğitsel bilgisayar oyunlarının bilişim teknolojileri dersindeki kullanım etkileri.. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara,Türkiye.; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Arkün S, Baş T, Avcı Ü, Çevik V, Gürcan T. Addie Tasarim Modeline Göre Web Tabanlı Bir Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi.. Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Yıl Konferansı.: Özel ARI Okulları, ANKARA.; 14/04/2009 - 16/04/2009

 • Seferoğlu S, Avcı Ü, Kalaycı E. Sayısal uçurum: Türkiye'deki durum ve mücadelede uygulanabilecek politikalar.. 25. Ulusal Bilişim Kurultayı: Sheraton Oteli, ANKARA; 17/11/2008 - 21/11/2008