Araş.Gör. MERVE KOŞTUR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2227
E-Posta : mkaplan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği
 • Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • MATEMATİK

Projeler


 • Olkun S, Altun A, Cangöz B, Gelbal S, Sucuoğlu B, Öğülmüş S. ;6-11 Yaş Türk Çocukları Örnekleminde Diskalkuliye Yatkınlığı Ayırt Etmede Kullanılacak Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması, Proje No: 111K545. TÜBİTAK ", ", TÜBİTAK", 15/03/2015.

 • Karaman NG, Çoban AE, Doğan T, Akbaba Altun S, Büyüköztürk Ş, Çok F. ;Türkiye'de Ergenlerin Psikososyal Gelişimi: Profil ve Destek Çalışması Proje No: 109K559. ", ", TÜBİTAK", 15/07/2012.

Makaleler


 • Koştur M, Yılmaz A. ;Technology Support for Learning Exponential and Logarithmic Functions. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017; 2(2):50-68. ( Tübitak Ulakbim )

 • Koştur M, Türkoğlu H. ;Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(1):84-98. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Erhan G, Koştur M. ;Pre-service Elementary Mathematics Teachers? Self-reflections. European Conference on Educational Research 2017: Copenhagen / Denmark; 21/08/2017 - 25/08/2017

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. ;Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının, Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. TÜRKBİLMAT: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Koştur M. ;The Views of Pre-service Elementary Mathematics Teachers on the Use of Interactive White Boards in Elementary Mathematics Courses. European Educational Research Conference (ECER): Budapeşte - Macaristan; 07/09/2015 - 11/09/2015

 • Güray Ş, Kılıçoğlu Ş, Koştur M. ;İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramlarını İlişkilendirmeleri. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA): Atina - Yunanistan; 31/08/2015 - 03/09/2015

 • Kılıçoğlu Ş, Güray Ş, Koştur M. ;İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Kavram Bilgisinin İncelenmesi. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA): Atina - Yunanistan; 31/08/2015 - 03/09/2015

 • Kaplan M, Çakıroğlu E. ;Prospective Mathematics Teachers' Use of a Graphing Calculator While Working on Exponential and Logarithmic Tasks. European Conference on Educational Research 2012 ECER-EERA: ; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Kaplan M, Alanyalı Avcu S, Bulut S. ;Prospective Mathematics Teachers' Mathematical Problem Solving Beliefs. European Conference on Educational Research 2012 ECER-EERA: ; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Kaplan M, Çetinkaya B, Erbaş AK. ;İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Grafik Hesap Makinesi Kullanımında Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. 10. Matematik Sempozyumu: Işık Üniversitesi, İstanbul; 21/09/2011 - 23/09/2011

 • Yıldırım B, Koğar H, Koştur Hİ, Kaplan M. ;Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Lefkoşa; 16/09/2010 - 18/09/2010