Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÇİĞDEM YILDIRIM

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2231
E-Posta : hcyildirim[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2011), Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği
 • Lisans (2008), Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Kitaplar


 • Büyükikiz KK, Yıldırım HÇ. ;Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar. In:Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Tarihi. Ankara: Akçağ; 2017. p.841-854.

 • Yıldırım HÇ, Akayoğlu S. ;Anlamlandırmak: Sonuç Çıkarmak ve Doğrulamak. In:Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy editors. Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.245-288.

 • Demir C, Baş B, Temizyürek F, Karatay H, Kurudayıoğlu M, Karadağ Ö, Balcı A, Demir A, Barın E, Büyükikiz KK, Yıldırım HÇ. ;Prof. Dr. Abdurrahman Güzel editors. İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB; 2015

 • Yıldırım HÇ. ;Dil Ve Anlatım Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı Ve National Curriculum (Key Stage 4)'da Dil Bilgisi Öğretimi. In:C. Demir, H. Parlakyıldız editors. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınları; 2013. p.534-544.

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. ;Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yabancı Öğrencilerin Görüşlerinden Hareketle Değerlendirilmesi. In:E.Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan, Y. Koçmar editors. Türkçe Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi; 2012. p.335-341.

Makaleler


 • Yıldırım HÇ. ;19. Yüzyılda Almanlara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Bir Kitap: Mürşid-i Lisan-ı Osmani. Baskent University Journal of Education, 2017; 4(1):74-83. ( Tübitak Ulakbim )

 • Yıldırım HÇ. ;Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tarihinde Bir Kılavuz: Bedrika-i Lisan-ı Osmani. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016; 5(4):2041-2063. ( ASOS, DOAJ, EBSCO )

Bildiriler


 • Temizyürek F, Barın E, Yıldırım HÇ. ;Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi. I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Barın E, Temizyürek F, Yıldırım HÇ. ;Özel Amaçlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. ;Gyula Nemeth'in Vidin Türkleri Adlı Eserinin Sözlük Bölümüne İlişkin Bir Değerlendirme. Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: İstanbul; 19/04/2017 - 21/04/2017

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. ;Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin, Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Çok Dillilik ve Çok Kültürlülüğe İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. II. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Münih/Almanya; 19/05/2016 - 21/05/2016

 • Yıldırım HÇ. ;Pre-Service Language Teachers' Perceptions About Plurilingualism and Pluriculturalism: Mother Tongue vs. Second Language. EUROPEAN CONFERENCE OF EDUCATIONAL RESEARCH (ECER): Budapeşte/ Macaristan; 07/09/2015 - 11/09/2015

 • Yıldırım HÇ. ;Mahtumkulu'nun 290. Doğum Yılında Türkiye'de Basılan Eserlerin Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU FİRAKİ SEMPOZYUMU: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/ ANKARA; 19/03/2015

 • Yıldırım HÇ. ;Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir İletişim Biçimi Olarak Küçük Konuşmalar, Kullanımı ve Öğretimi. VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: Bursa; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. ;19. Yüzyılda İngilizce Olarak Yazılmış Türkçe Öğretimi Kitaplarının Dilsel, Edimbilimsel ve Toplumdilbilimsel Açılardan İncelenmesi. 4. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ; 22/12/2011 - 24/12/2011

 • Şahin S, Yildirim HÇ, Alagözlü N. ;Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Dil Bağlamlarında Sözeylemlerin Kullanılması ve Öğretimi. 10. ULUSLARARASI DİL, YAZIN, DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU: ANKARA/GAZİ ÜNİVERSİTESİ; 03/11/2011 - 05/11/2011