Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÇİĞDEM YILDIRIM

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6624
E-Posta : hcyildirim[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2011), Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği
 • Lisans (2008), Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Kitaplar


 • Büyükikiz KK, Yıldırım HÇ. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar. In:Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Tarihi. Ankara: Akçağ; 2017. p.841-854.

 • Yıldırım HÇ, Akayoğlu S. Anlamlandırmak: Sonuç Çıkarmak ve Doğrulamak. In:Sadegül Akbaba Altun - Ali Ersoy editors. Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.245-288.

 • Demir C, Baş B, Temizyürek F, Karatay H, Kurudayıoğlu M, Karadağ Ö, Balcı A, Demir A, Barın E, Büyükikiz KK, Yıldırım HÇ. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel editors. İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB; 2015

 • Yıldırım HÇ. Dil Ve Anlatım Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı Ve National Curriculum (Key Stage 4)'da Dil Bilgisi Öğretimi. In:C. Demir, H. Parlakyıldız editors. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınları; 2013. p.534-544.

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yabancı Öğrencilerin Görüşlerinden Hareketle Değerlendirilmesi. In:E.Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan, Y. Koçmar editors. Türkçe Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi; 2012. p.335-341.

Makaleler


 • Yıldırım HÇ. 19. Yüzyılda Almanlara Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Bir Kitap: Mürşid-i Lisan-ı Osmani. Baskent University Journal of Education, 2017; 4(1):74-83. ( Tübitak Ulakbim )

 • Yıldırım HÇ. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tarihinde Bir Kılavuz: Bedrika-i Lisan-ı Osmani. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016; 5(4):2041-2063. ( ASOS, DOAJ, EBSCO )

Bildiriler


 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri. II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi: Antalya; 07/12/2018 - 08/12/2018

 • Temizyürek F, Barın E, Yıldırım HÇ. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi. I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Barın E, Temizyürek F, Yıldırım HÇ. Özel Amaçlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi; 03/11/2017 - 05/11/2017

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Gyula Nemeth'in Vidin Türkleri Adlı Eserinin Sözlük Bölümüne İlişkin Bir Değerlendirme. Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: İstanbul; 19/04/2017 - 21/04/2017

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin, Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Çok Dillilik ve Çok Kültürlülüğe İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. II. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Münih/Almanya; 19/05/2016 - 21/05/2016

 • Yıldırım HÇ. Pre-Service Language Teachers' Perceptions About Plurilingualism and Pluriculturalism: Mother Tongue vs. Second Language. EUROPEAN CONFERENCE OF EDUCATIONAL RESEARCH (ECER): Budapeşte/ Macaristan; 07/09/2015 - 11/09/2015

 • Yıldırım HÇ. Mahtumkulu'nun 290. Doğum Yılında Türkiye'de Basılan Eserlerin Değerlendirilmesi. ULUSLARARASI TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU FİRAKİ SEMPOZYUMU: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/ ANKARA; 19/03/2015

 • Yıldırım HÇ. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir İletişim Biçimi Olarak Küçük Konuşmalar, Kullanımı ve Öğretimi. VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: Bursa; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. 19. Yüzyılda İngilizce Olarak Yazılmış Türkçe Öğretimi Kitaplarının Dilsel, Edimbilimsel ve Toplumdilbilimsel Açılardan İncelenmesi. 4. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ; 22/12/2011 - 24/12/2011

 • Şahin S, Yildirim HÇ, Alagözlü N. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Dil Bağlamlarında Sözeylemlerin Kullanılması ve Öğretimi. 10. ULUSLARARASI DİL, YAZIN, DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU: ANKARA/GAZİ ÜNİVERSİTESİ; 03/11/2011 - 05/11/2011