Doç. Dr. EMİNE CABI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6616
E-Posta : eminec[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eminec/

 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, Bilgisayar
 • Lisans (1991), Ondokuz Mayis Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Kitaplar


 • Cabı E, Ersoy H. Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2017

 • Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F, Avcı Yücel Ü, Koç SE, Çetinkaya HH. Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2017

 • Cabı E. Öğretimsel Mesaj Tasarımı. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.15-48.

 • Cabı E. Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.238-268.

 • Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık (2. Baskı).; 2015

 • Cabı E. Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi. In:Yazar editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: pegem; 2013. p.220-238.

 • Cabı E. Öğretimsel Mesaj Tasarımı. In:Yazar editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem; 2013. p.16-42.

Makaleler


 • Cabı E, Alp D. Ortaöğretim Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), 2020; 8(1):149-159. ( ASOS )

 • Cabı E. Uzaktan eğitim ile bilgisayar okuryazarlığı öğretimi: Eğitmen deneyimleri. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2018; 5(1):63-70. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Cabı E. Uzaktan eğitim ile bilgisayar okuryazarlığı öğretimi: Eğitmen deneyimleri. Başkent University Journal of Education, 2018; 5(1):63-70.

 • Cabı E. The impact of flipped classroom model on students? academic achievement.. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2018; 19(3):202-221. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cabı E, Yalın Hİ. Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi.. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017; 18(2):273-290. ( EBSCO )

 • Cabı E, Yalın Hİ. Öz Düzenlemeye dayalı karma öğrenmenin öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisi.. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017; 18(2):273-290.

 • Cabı E, Ersoy H. Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği.. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017; 7(3):419-429.

 • Cabı E, Ersoy H. Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017; 7(3):419-429. ( EBSCO )

 • Cabı E, Erdem E, Kırkan B. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma ve Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016; 4(2):92-103. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Cabı E, Erhan G. Uzaktan Eğitim İle İstatistik Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 2016; 5(1):104-111. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Cabı E, Ergün E. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarına Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2016; 3(1):37-43. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Cabı E, Erdem E, Kırkan B. Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma ve üst bilişsel farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016; 4(2):92-103.

 • Cabı E, Ergül E. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarına Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2016; 3(1):37-43.

 • Cabı E. Uzaktan eğitimde e-değerlendirme üzerine öğrenci algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (Journal of Higher Education and Science), 2016; 6(1):94-101.

 • Cabı E, Erhan G. Students' views regarding teaching statistics with distance education. Journal of Research in Education and Teaching, 2016; 5(1):104-111.

 • Cabı E. Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, 2016; 24(3):875-890. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )

 • Cabı E. Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 35(3):489-506. ( Web of Science )

 • Yalçınalp S, Cabı E. Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek. İlköğretim Online, 2015; 14(2):1005-1016. ( SCOPUS )

 • Cabı E. An investigation of digital native children?s views towards digital technology. International Journal of Innovative Research in Education, 2015; 3(2):10-15.

 • Cabı E. Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2016; 6(1):94-101. ( EBSCO )

 • Cabı E, Gülbahar Y. Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiğinin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2013; 3(3):11-26.

 • Cabı E, Yalçınalp S. Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (Mkö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; (44):85-96. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Cabı E, Yalın Hİ. Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2011; 01(1):125-142.

 • Cabı E, Yalın Hİ. Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci motivasyonuna. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2011; 1(1):125-142.

Bildiriler


 • Cabı E, Oruç O. An Investigation of Pre-Service Teachers' Anxieties and Attitudes Toward Using Technology in Education.. 2th International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2019): ; 25/09/2019 - 27/09/2019

 • Cabı E, Kalelioğlu F. UZAKTAN VE YÜZ YÜZE ÖĞRENME DENEYİMLERİNDE ÖĞRENEN. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019): Kırşehir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Cabı E, Aybar F, Başaran R. Öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlari ve bilişsel esneklik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DILET2018): ; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Cabı E, Aybar F, Başaran R. Öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlari ve bilişsel esneklik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.. The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DILET2018): Kızılcahamam/Ankara; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Cabı E. The instructıonal design of computer literacy course for distance education.. International Science and Technology Conference (ISTEC): Paris-France; 18/07/2018 - 20/07/2018

 • Cabı E. Pilot evaluation in distance education.. II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference: Berlin / Almanya; 17/05/2018 - 20/05/2018

 • Cabı E, Tülek H. Ters yüz sınıf modelinde öğrenme stratejileri: Bir gözden geçirme çalışması.. 5. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium.: İzmir; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Cabı E, Tülek H. Ters Yüz Sınıf Modelinde Öğrenme Stratejileri: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium.: İzmir; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Cabı E. The Effects Of The Flipped Classroom On Student Achievement. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research: Rome, ITALY; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Cabı E. An Investigation of Adolescents? Attitudes Towards Digital. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: Washington, DC, United State; 14/11/2016 - 16/11/2016

 • Cabı E, Erdem E, Kırkan B. Examination of the Utilization of Information and Communication Technologies and Meta-Cognitive Awareness Levels of Elementary level Students in Terms of Various Variables . 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: ; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Erhan G, Cabı E. An investigation of pre-service teachers' metacognitive awareness and attitudes toward profession of teaching with respect to different values. 10. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Saray Bosna; 19/05/2016 - 21/05/2016

 • Cabı E, Ersoy H. Türkiye'de Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: 2010-2015 Yılları Arası Durum Çalışması. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu: ; 16/05/2016 - 18/05/2016

 • Cabı E, Çetinkaya H. The Investigation of Pre-Service Teachers' Perceptions on Instructional Technology by Concept Maps.. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: Prague; 17/10/2013 - 19/10/2013

 • Cabı E, Türkoğlu H, Altın H, Özbay Ö. Matematik Öğretiminde Kavram Ve Zihin Haritalarının Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: ; 06/09/2013 - 07/09/2013

 • Cabı E, Türkoğlu H, Altın HM, Özbay Ö. Matematik Öğretiminde Kavram ve Zihin Haritalarının Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı): ; 05/09/2013 - 05/09/2019

 • Cabı E, Özbay Ö, Altın H, Türkoğlu H. Etkileşimli Tahta Uygulamaları Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri . 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium : ; 26/06/2013 - 28/06/2013

 • Cabı E, Altın H, Türkoğlu H. Etkileşimli Tahta Uygulamaları Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri,. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Trabzon; 26/06/2013 - 28/06/2013

 • Cabı E, Yalçınalp S. Lifelong Learning Considerations: Relationship Between Learning Styles And Learning Strategies In Higher Education. 4th World Conference on Educational Sciences (WCES): SPAIN, Barcelona; 02/02/2012 - 05/02/2012

 • Cabı E. Elektronik Materyal Tasarlamaya Yönelik Öğrenci Görüşleri. X. International Educational Technology Conference: ; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Cabı E. Elektronik Materyal Tasarlamaya Yönelik Öğrenci Görüşleri. X. International Educational Technology Conference: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Cabı E, Yalçınalp S. Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri,. IX. International Educational Technology Conference: ; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Cabı E, Yalçınalp S. Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri. IX. International Educational Technology Conference: Hacettepe Üniversitesi; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Cabı E, Gülbahar Y. The Effect Of Subject Field And Gender Of Pre-Service Teachers On Their Preferred Self-Regulated Learning Strategies. VIII. International Educational Technology Conference: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir; 06/05/2008 - 08/05/2008

 • Cabı E, Gülbahar Y. The Effect Of Subject Field And Gender Of Pre-Service Teachers On Their Preferred Self-Regulated Learning Strategies. VIII. International Educational Technology Conference: ; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Cabı E. Web Ortamında Etkileşimli Access Ders Kitabı. VII. International Educational Technology Conference: Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs; 03/10/2007 - 05/10/2007

 • Cabı E. Web Ortamında Etkileşimli Access Ders Kitabı. VII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı: ; 03/05/2007 - 05/05/2007

 • Cabı E. Web Üzerinden Hata Ayıklama. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu: ; 24/11/2004 - 26/11/2004

 • Cabı E. Web Desteklı Pascal Öğretimine Yönelik Örnek Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Malatya; 06/07/2004 - 09/07/2004

 • Cabı E. Web Üzerinden Etkilesimli Pascal Ögretimi. Egitimde Çagdas Yaklasimlar Bilgi Söleni-2: Samsun; 08/05/2004 - 09/05/2004