Dr. Öğr. Üyesi GÜLİN DAĞDEVİREN KIRMIZI

İngilizce Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2230
E-Posta : gdagdeviren[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Hacettepe Üniversitesi, Dil Bilimi
 • Yüksek Lisans (2010), Hacettepe Üniversitesi, Dil Bilimi
 • Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • DİLBİLİM

Kitaplar


 • Kırmızı Ö, Dağdeviren Kırmızı G. ;Language and Foreign/Second Language Conepts. In:Prof. Dr. Arif Sarıçoban editors. ELT Methodology. Ankara: Anı Yayıncılık; 2017. p.5-33.

 • Dağdeviren-Kırmızı G. ;Gagauz Gençlerin Gagauzca ve Rusça'ya Karşı Dil Tutumları. In:Prof. Dr. Süer Eker/ Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk editors. Tehlikedeki Türk Dilleri. Astana/Ankara: Uluslararası Türk Akademisi/ Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı; 2016. p.157-170.

Makaleler


 • Kırmızı Ö, Dağdeviren-Kırmızı G. ;An Investigation of L2 Learners? Writing Self-Efficacy, Writing Anxiety and Its Causes at Higher Education in Turkey. International Journal of Higher Education, 2015; 42:57-66. ( EBSCO )

 • Sert N, Saraç S, Dağdeviren G. ;English Preparatory Education from Pre-Service Teachers? Perspectives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013; (70):174-180. ( ? )

 • Dağdeviren G. ;Use of English Articles by Speakers of Turkish in the EFL setting. Novitas Royal (Research on Youth and Language), 2010; 4(2):242-250. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Dağdeviren-Kırmızı G. ;Gagauz as an Endangered Language in the Linguistic Landscape of Autonomous Territorial Unit of Gagauzia. 43. Austrian Linguistics Conference: Avusturya/Klagenfurt; 08/12/2017 - 10/12/2017

 • Dağdeviren G. ; We can be stress and sad because of this: Lexical transfer in L2 English writing. 3.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu- İSLET2017: Roma /İtalya; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Dağdeviren-Kirmizi G. ;Tehlike altındaki bir dile karşı tutumlar: Gagauzca örneği. 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TURKISH LINGUISTICS: Rouen Universitesi Fransa; 03/09/2014 - 05/09/2014

 • Dağdeviren Kirmizi G. ;Nesiller arası aktarım bağlamında tehlike antındaki bir dil: Gagauzca. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Sakarya Üniversitesi; 08/05/2014 - 09/05/2914

 • Dağdeviren G, Kırkıcı B. ;Türkçede Konumsal Almaşmalar: Ruhdilbilimsel bir İnceleme. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Isparta; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Dağdeviren G. ;The Acquisition of English Locative Verbs by the speakers of L1 Turkish. 7th International METU Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara; 03/12/2009 - 04/12/2010

 • Kırkıcı B, Dağdeviren G, Alpaydın N, Demir O, Karakaya E. ;Türkçe İlgi İçtümcelerini İliştirmede Belirsizlik ve Belirlenim(siz)cilik Üzerine. 23.Ulusal Dilbilim Kurultayı: Gazimağusa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Kırkıcı B, Dağdeviren G, Kütükoğlu İ, Yücesoy G. ;Türkçede İlgi İçtümcelerinin İliştirme Belirsizliğinde Kurucu Sıklıklarının Rolü. 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; 07/05/2008 - 09/05/2008