BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi

 

Duyurular
GENÇ İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN ANKARA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

"Sosyal Girişimciler için "Genç Girişimciliği Geliştirme Programı"